Seksuele en reproductieve rechten en gezondheid

Vrouwen- en LGBTQIA+ rechten staan wereldwijd onder druk. Geopolitieke conflicten, de opkomst van conservatieve regimes, de klimaatverandering of de toenemende ongelijkheid: het zet allemaal druk op de basisrechten en toegang tot seksuele zorg voor vrouwen, meisjes en de LGBTQIA+ community. Actuele voorbeelden hiervan zijn de onderdrukking van vrouwenrechten in Iran, ‘anti-homowetten’ in sommige Afrikaanse landen en het terugschroeven van het recht op abortus in landen als Amerika en Polen. Maar ook recente conflicten in landen als Oekraïne, Noord-Mali, Oost-Congo en Gaza zorgen voor een realtime afbrokkeling van vrouwenrechten en hun toegang tot seksuele en reproductieve zorg. 

Wat we doen

 

Wat doen we?

 

Seksuele en reproductieve zorg gaat de hele samenleving aan: beleid dat opkomt voor de rechten van de vrouwen en seksuele minderheden, duwt het algemeen welzijn én welvaart van een land vooruit.  

Dokters van de Wereld vecht al 25 jaar voor het recht op zorg voor vrouwen en minderheidsgroepen in het zorgsysteem. Dat doen we met concrete projecten zoals: 

  1. Laagdrempelige en veilige toegang tot contraceptieve methodes en familiale planning; 
  2. Veilige abortus zonder drempels; 
  3. Pre- en postnatale zwangerschapsbegeleiding; 
  4. Het screenen en behandelen van HIV en andere seksueel overdraagbare aandoeningen;
  5. Preventie en holistische behandeling van gendergerelateerd geweld (GGG);  
  6. Harm Reduction programma’s gelinkt aan sekswerk (risicobeperking); 
  7. Sociale verandering door breed te sensibiliseren en de beleidsvorming richting betere genderrechten en seksuele zorg te duwen.
SDSR

Projecten

Nieuws

Vrouwelijke druggebruikers lopen tot 5 keer meer kans op Gender Gerelateerd Geweld
In april van dit jaar publiceerde een onafhankelijk expertencomité haar aanbevelingen rond de hervorming van de abortuswet. Het rapport adviseerde ondermeer om de abortustermijn op te trekken van 12 naar 18 weken en werk te maken van een rechtvaardiger toegang voor kwetsbare vrouwen in ons land. Maar op enkele maanden voor de verkiezingen blijft het oorverdovend stil rond dit dossier. Na 4 jaar talmen vraagt Dokters van de Wereld op de Internationale Dag van de toegang tot veilige Abortus om duidelijkheid: komt de wet er nu wel of niet?
In aanloop naar de verkiezingen in juni vestigen we opnieuw aandacht op de impact van de huidige abortuswet op kwetsbare vrouwen in België. Terwijl politici over elkaar heen rollen om zich in de media te positioneren over de nieuwe abortuswet, vecht Dokters van de Wereld in België achter de schermen voor het recht op een veilige abortus. Wie daarover kan meespreken is Ellen Verryt. Zij is coördinator Vlaanderen voor Dokters van de Wereld en reisde onlangs nog met een jonge meid richting Nederland voor een zwangerschapsonderbreking. “De hele tijd op de trein dacht ik bij mezelf: in wat voor

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753