Gezondheid en omgeving

Milieuvervuiling en de gevolgen van de klimaatverandering zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Bovendien treffen ze de meest kwetsbare mensen (en dieren) het eerst én het hardst. 

Context

 

Context

 

In België zien we bijvoorbeeld dat mensen in armoede met een minder goede toegang tot zorg vaker op plekken met luchtvervuiling wonen, in huizen die minder goed bestand zijn tegen hittegolven. In het buitenland laten de (gezondheids)gevolgen zich dan weer het meest voelen in arme landen. Denk maar aan ondervoeding door mislukte oogsten en stervende kuddedieren, de overdracht van ziekte tussen mens en dier door de vernietiging van ecosystemen of de implosie van het zorgsysteem na natuurrampen.

De preventie en indijking  pandemieën via mens, dier en natuur: een holistisch stappenplan: 
  1. Ondersteuning en versterking van de gezondheidsinstellingen bij de uitbouw van epidemiologische surveillanceactiviteiten
  2. De vernietiging van het oerbos  beteugelen via herbebossing waardoor het risico op blootstelling aan (nieuwe) overdraagbare ziektes vermindert
  3. Het bouwen aan alternatieve bronnen van inkomsten zodat men niet langer toevlucht moet zoeken tot stroperij en houtkap in het oerbos.  Dat doen door samen met de bevolking gecontroleerde veeteelt en landbouw uit te bouwen 
  4. Bewustmaking voor en door de bevolking rond het belang van natuurbehoud en de preventie van praktijken die hen blootstellen aan zieke dieren, zoals wilde boskap, stroperij van wilde dieren.  Dat doen we samen door met de gemeenschap lokale actiecomités op te richten en bv. eco- en bosbewakers op te leiden 
  5. Praktijkonderzoek en rapportage i.s.m de bevolking over het concrete verband tussen de aantasting van ecosystemen en de toename van ziekten bij dieren en mensen.
De preventie en indijking  pandemieën via mens, dier en natuur: een holistisch stappenplan:

Projecten

Nieuws

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753