Ethisch beheer

Dokters van de Wereld is een officieel erkende organisatie zonder winstoogmerk, opgericht op 21 Februari 1997. We maken er een punt van om heel nauwkeurig om te springen met het geld van onze schenkers en hechten veel waarde aan transparantie over waar, waarom en hoe we onze fondsen gebruiken.

Officiële erkenningen en fiscaliteit

Financiële middelen en toepassing van de fondsen

officiële erkenningen

Dokters van de Wereld wordt erkend als ngo door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De activiteiten van Dokters van de Wereld vinden plaats in het kader van een vzw, opgericht op 21 februari 1997. 

Financiële middelen

Het voortbestaan van onze acties is afhankelijk van de steun die we ontvangen van particuliere schenkers en overheden. Om een zo groot mogelijke vrijheid van handelen te garanderen, streeft Dokters van de Wereld naar een diversiteit van financiële middelen. Zo kan de ngo op een onafhankelijke manier blijven getuigen over wantoestanden.

fiscaliteit

Bij een gift van 40 € of meer per jaar heb je als schenker recht op een fiscaal attest. Dit wordt automatisch opgestuurd in de loop van het eerste trimester van het jaar dat op je schenking volgt. 

toepassing van de fondsen

Dokters van de Wereld springt heel nauwkeurig om met het geld van de schenkers. Elk jaar leggen we verantwoording af over de besteding van onze middelen in een jaarverslag dat wordt voorgelegd aan een officieel erkende bedrijfsrevisor en gecontroleerd wordt door meerdere financiers. De uitgaven worden nagekeken door een financieel afgevaardigde die de facturen vervolgens voorlegt aan de zetel. 

 

Transparence financière

Ethiek

ethiek

Onze fondsenwerving gebeurt op een ethische manier. Daarom volgen we een strikte ethische code waarop onze schenkers ons ook op elk moment kunnen aanspreken. Dokters van de Wereld volgt de ethische code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF), een controleorgaan dat erop toeziet dat de fondsenwerving van verenigingen ethisch verantwoord verloopt. 

logo vef

Recht op informatie

recht op informatie

Aangezien Dokters van de Wereld lid is van het VEF kunnen onze schenkers, medewerkers en personeelsleden op elk moment gebruik maken van hun recht op informatie en onze wervingsmethodes inkijken. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld in ons jaarverslag. Wie extra info wenst, kan ons tijdens de kantooruren contacteren op het telefoonnummer 02 225 43 00 of een brief verzenden naar het hoofdkantoor van Dokters van de Wereld: Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11VEF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753