Over ons

onze missie

 

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

  • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
  • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar beleiden hen ook actief naar duurzame verandering. 
  • Getuigen: we blijven niet stil toekijken maar stropen de mouwen. We klagen mensenrechtenschendingen, inbreuken op de menselijke waardigheid en andere wantoestanden aan en schudden lokale, regionale en (inter)nationale instanties wakker met cijfers en feiten vanop het terrein.

Onze werkterreinen

Onze werkterreinen

 

In al onze missies, in binnen- en buitenland, verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf frontenmensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Onze waarden

onze waarden

 

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies:

sociale rechtvaardigheid

Dit is voor ons een voorwaarde voor gelijkheid, solidariteit en respect voor universele mensenrechten

empowerment

Samen met onze partners, lokale gemeenschappen en hun vertegenwoordigers helpen wij mensen in kwetsbare situaties op eigen kracht invloed uitoefenen op hun leefomstandigheden, zodat ze opnieuw baas worden van hun eigen gezondheid en lichaam en opkomen voor hun rechten. 

onafhankelijkheid

Wij werken vanuit een onpartijdige, onafhankelijke positie, met betrouwbare partners die ons niet afhankelijk maken van hun standpunten. Dit betekent dat politieke, religieuze of financiële belangen en privileges geen inmenging krijgen in waar, hoe en met wie we werken.  

Engagement

Overal waar we aanwezig zijn, timmeren we mee aan sociale verandering. Zowel onze vrijwilligers als vaste medewerkers zetten zich actief in voor het universeel recht op gezondheid. Door te zorgen, toekomstperspectieven te bieden, mensen op te leiden, wantoestanden aan te klagen en lokale changemakers te ondersteunen.

evenwicht

De realiteit is vaak complex en heeft genuanceerde oplossingen nodig. Het is voortdurend zoeken naar evenwicht tussen hier en daar, tussen nood- en lange termijn programma's, tussen medische wetenschap en lokale cultuur, tussen publieke financiering en donaties van individuen. Een uitdaging die ons een unieke positie geeft.

Integriteit bij dokters van de Wereld

Vanuit zijn waarden, zet Dokters van de Wereld zich in om concrete acties te ondernemen die de integriteit van de organisatie garanderen.

 

ONTDEK HIER in DEtail Onze actiEs

 

Een boot vol Vietnamese vluchtelingen op zee.

Onze geschiedenis

Ethisch beheer

onze geschiedenis
 

Sinds 1980 zorgt Dokters van de Wereld dat mensen in kwetsbare posities niet vergeten worden, in België en de rest van de wereld.

ethisch beheer

 

Het voortbestaan van onze acties is afhankelijk van de steun die we ontvangen van particuliere schenkers en overheden. Om onze onafhankelijkheid te garanderen streeft Dokters van de Wereld naar een diversiteit van financiële middelen. We springen ook heel nauwkeurig en bewust om met het geld van de schenkers. Transparantie is voor ons een erezaak. Kijk hier onze jaarrekeningen, jaarlijkse beoordelingen door gecertificeerde bedrijfsrevisors en certificeringen in.

Internationaal netwerk & Consortium 12-12

Het médecins du monde netwerk

 

Dokters van de Wereld is een internationale ontwikkelingsorganisatie. Vanuit 17 delegaties verspreid over de hele wereld helpen wij mensen aan gezondheidszorg. Elke delegatie draagt haar steentje bij tot onze gedeelde missie: zorg dragen, getuigen en begeleiden.

Daarvan hebben 11 Europese delegaties de krachten gebundeld om de belangen van onze organisatie te verdedigen in de Europese Unie en de Raad van Europa.

consortium 12-12

Het logo en motto van Consortium 12-12: samen meer levens redden.

Dokters van de Wereld is een actief lid van de vzw Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, beter bekend als Consortium 12-12.

Wanneer een zeer ernstige natuurramp of humanitaire crisis uitbreekt, scharen de zeven lidorganisaties zich achter de gezamenlijke oproep van Consortium 12-12, met het bekende rekeningnummer BE19 0000 0000 1212, soms BE17 0000 0000 2121.

Al meer dan 30 jaar wordt deze samenwerking door publieke opinie en media gewaardeerd. Giften die op het gemeenschappelijke rekeningnummer terechtkomen, worden verdeeld onder de zeven lidorganisaties op basis van een transparante verdeelsleutel en zijn snel beschikbaar voor noodhulp op het terrein.

Consortium 12-12 heeft over de voorbije jaren een reputatie opgebouwd van openheid, kostefficiëntie en betrouwbaarheid.

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753