Kinderen in kwetsbare situaties

Betere toegang tot gezondheidszorg en bescherming van de meest kwetsbaren in Niger

Niger

20.500
mensen gesensibiliseerd over gendergerelateerd geweld en kinderbescherming
8.000
consultaties voor kinderen jonger dan 5 jaar
58.000
vrouwen gebruiken moderne anticonceptiemethoden

De situatie


De situatue

 

De regio's Tillabéri (Torodi), Tahoua, Maradi en Diffah maar ook het grensgebied tussen Burkina Faso en Niger, worden geteisterd door onveiligheid, een sterke bevolkingsgroei en weinig werkgelegenheid. Het klimaat van onveiligheid leidde er tot de sluiting van zorgcentra en scholen waardoor honderdduizenden mensen verstoken bleven van gezondheidszorg. In de nasleep van de COVID-19 pandemie, cholera en vogelgriep zijn de omstandigheden van de mensen er bovendien nog slechter geworden.  

Volgens OCHA zullen tegen 2023 naar schatting 4,3 miljoen mensen hulp nodig hebben,  waaronder 313 000 binnenlandse ontheemden en 234 000 vluchtelingen. De meest kwetsbaren onder hen staan hierdoor bloot aan (seksueel)  geweld en een afkalvende toegang tot zorg.  

61,9
levensverwachting
0,353
menselijke ontwikkelingsindex
187
plaats op de wereldranglijst

Wat wij doen

Wat wij doen

In de regio Tahoua en Tillaberi verlenen Dokters van de Wereld en Plan International daarom mentale, medische en seksuele en reproductieve zorg voor slachtoffers van conflicten en overlevers  van gendergerelateerd geweld. We maken mensen bewust over de risico's van geweld en verstrekken informatie over hoe men zich wapenen tegen geweld.  

In het grensgebied tussen Burkina Faso en Niger bevordert Dokters van de Wereld dan weer de toegang tot gezondheidszorg, hygiëne en sanitaire voorzieningen en bestrijden we ondervoeding onder de meest kwetsbare groepen (met name boeren en herders). Dokters van de Wereld versterkt ook de sociale cohesie binnen gemeenschappen. 

Onze teams doen daarbovenop aan belangenbehartiging om ervoor te zorgen dat deze bevolkingsgroepen toegang krijgen tot medische en psychologische zorgdiensten en dat hun rechten worden gerespecteerd. 

Help mee

Geef mee

Doe een gift en help mee de toegang tot zorg verbeteren voor vrouwen en kinderen in Agadez

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld
Zij steunen ons

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753