Privacy

bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dokters van de Wereld België verzamelt en bewaart de persoonlijke gegevens van donateurs en sympathisanten voor communicatiedoeleinden, fondsenwerving en om fiscaaltechnische redenen.

DvdW-BE verzamelt en bewaart de vertrouwelijke persoonlijke gegevens van haar patiënten uitsluitend in het kader van haar psycho-medisch-sociale raadplegingen.

DvdW-BE met zetel in 1210 Brussel, Kruidtuinstraat 75, verzamelt uw persoonlijke gegevens, bewaart ze en gebruikt ze in het kader van haar sociale missie en verbindt er zich toe ze te beheren conform de de geldende regelgeving voor het beheer van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, in het bijzonder het Reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, van toepassing vanaf 25 mei 2018.

De gegevens van de afgevaardigde voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij Dokters van de Wereld, verantwoordelijk voor het verzamelen en beheren van de gegevens, zijn:

E-mail: privacy[@]doktersvandewereld.be - Tel: 02/ 225.43.00

Verzameling en gebruik van de gegevens

DvdW-BE verzamelt uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van haar zending en die u haar meedeelt in het kader van een gevraagde dienst, alleen met uitdrukkelijke toestemming (bijvoorbeeld in het kader van een fondsenwervingsactiviteit).

DvdW-BE kan uw persoonlijke identificatiegegevens vragen zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, onderneming, functie, financiële gegevens (bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer in het kader van fondsenwerving) en elke informatie die nodig is voor het uitoefenen van haar activiteiten (zoals het versturen van de Newsletter, uitnodiging voor activiteiten of Algemene Vergadering ...).

Om aan de patiënten in onze zorgcentra (onthaalcentra, mobiele centra,..) de nodige zorgen te kunnen toedienen, verzamelt en bewaart DvdW-BE vertrouwelijke persoonlijke gegevens in beveiligde persoonlijke patiëntendossiers.

Voor het behandelen van uw persoonlijke gegevens volgens het huidige Privacybeleid, steunen wij op een of meer juridische gronden:

Contractuele relaties: Als u zich aanmeldt voor een consultatie, een vacature, een stage, een dienstverlening of u neemt contact met ons op, dan hebben wij persoonlijke gegevens nodig om op uw vraag te antwoorden of een samenwerkingscontract op te stellen.

Wettelijke verplichtingen: alleen als het strikt noodzakelijk is, behandelen wij uw gegevens volgens de wettelijke verplichtingen

Rechtmatige belangen: voor zover ons gebruik correct is en geen inbreuk pleegt op uw rechten, verzamelen en beheren wij uw persoonlijke gegevens omdat wij er rechtmatig en wederzijds belang bij hebben voor het uitvoeren van de missie van DvdW-BE. Bijvoorbeeld om onze campagnes in de media te communiceren... Onder geen beding mag men zich beroepen op het legitiem belang bij het behandelen van vertrouwelijke persoonlijke gegevens (gezondheid...)

Toestemming: als geen enkele andere wettelijke basis van toepassing is, vragen wij uw toestemming om uw gegevens te gebruiken voor het toesturen van onze Newsletter, informatie over onze campagnes, uitnodigingen voor onze events of informatie over DvdW-BE.

Bewaartijd van gegevens

DvdW-BE bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor een goed beheer van de gevraagde dienstverlening of zolang als nodig om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen behalve bij gerechtvaardigd bezwaar.

DvdW-BE bewaart uw gegevens ook ter evaluatie en verbetering van haar werking. Hiervoor worden de gegevens samengevat en anoniem gemaakt.

Vertrouwelijkheid & mededeling aan derden

Alleen DvdW-BE beschikt over uw persoonlijke gegevens.

Deze worden nooit aan derden meegedeeld, behalve aan onderaannemers waarop DvdW-BE een beroep doet en die ons met een ondertekend contract verklaren dat ook zij de GDPR en onze vertrouwenspolitiek respecteren.

Zonder uw toestemming wordt uw persoonlijke informatie niet verkocht, uitgewisseld, getransfereerd of doorgegeven aan een andere organisatie, om welke reden ook.

Vertrouwelijke persoonlijke gegevens worden altijd op een vertrouwelijke manier bewaard en nooit openbaar gemaakt.

Gegevensbescherming

DvdW-BE stelt een aantal veiligheidsmaatregelen in het werk om uw persoonlijke gegevens correct te beschermen tegen elke ongeoorloofde toegang, elk ongeoorloofd gebruik, verlies of verspreiding. Uitsluitend de medewerkers die ze voor een specifieke taak nodig hebben, hebben toegang tot identificeerbare persoonlijke gegevens.

De computers en servers die gebruikt worden voor het opslaan van identificeerbare persoonlijke of vertrouwelijke gegevens en elk papieren document hieromtrent, worden bewaard in een beveiligde omgeving.

Bezwaarrecht

U kunt op elk ogenblik:

  • uw persoonlijke gegevens bijwerken;
  • uw persoonlijke gegevens wijzigen;
  • uw recht op vergetelheid uitoefenen;
  • uw toestemming opheffen;
  • het overzicht van uw persoonlijke gegevens opvragen.

Hiervoor stuurt u ons een ondertekende en gedateerde schriftelijke aanvraag, hetzij per post, hetzij via e-mail aan privacy@doktersvandewereld.be

DvdW-BE verbindt er zich toe om op uw vraag om toegang, rechtzetting of bezwaar of eender welke andere bijkomende vraag om informatie binnen een redelijke termijn te antwoorden en zeker binnen 1 maand na ontvangst van uw aanvraag.

Bijwerking van de verklaring

Dit verklaring kan eventueel worden bijwerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen om op de hoogte te zijn van de laatste bijwerkingen en wijzigingen. Het bijgewerkte verklaring zal steeds in overeenstemming zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Ze zijn zeer gangbaar en worden gebruikt om websites te doen functioneren of efficiënter te doen functioneren en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website. Hieronder ziet u welke informatie door cookies wordt verzameld en hoe we die informatie gebruiken.

Hoe en waarom gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies om het gebruik en de functionaliteit van de sites te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers gebruik maken van de sites en van de tools en diensten die op die sites worden aangeboden. Cookies helpen ons om de sites af te stemmen op uw persoonlijke behoeften, de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren, feedback te ontvangen over de tevredenheid van de klant en elders op het internet met u te communiceren.

Welke soorten cookies kunnen op de sites worden gebruikt?
Google Analytics

Google Analytics is de analysetool van Google, aan de hand waarvan website- en app-eigenaren kunnen vaststellen hoe bezoekers met hun sites omgaan. De tool kan een aantal cookies gebruiken om informatie en gebruiksstatistieken voor websites te verzamelen, zonder bezoekers van Google persoonlijk te identificeren. De hoofdcookie die wordt gebruikt door Google Analytics, is de '__ga'-cookie.

Naast het rapporteren van websitegebruiksstatistieken kan Google Analytics, samen met enkele van de hierboven beschreven advertentiecookies, ook worden gebruikt om te helpen om relevantere advertenties op Google-eigendommen (zoals Google Search) en op het internet te laten zien en om interacties te meten met de advertenties die we laten zien.

Adverteren

We gebruiken cookies om advertenties aantrekkelijker te maken voor gebruikers en waardevoller voor uitgevers en adverteerders. Enkele veelvoorkomende toepassingen van cookies zijn het selecteren van advertenties op basis van wat relevant is voor een gebruiker, het verbeteren van rapportage over campagneprestaties en het voorkomen dat er advertenties worden weergegeven die de gebruiker al te zien heeft gekregen.

Google maakt gebruik van cookies zoals NID en SID om advertenties aan te passen op Google-sites, zoals Google Zoeken. We gebruiken dergelijke cookies bijvoorbeeld om uw meest recente zoekopdrachten, uw eerdere interacties met de advertenties of zoekresultaten van een adverteerder en uw bezoeken aan de website van een adverteerder te onthouden. Zo kunnen we u aangepaste advertenties op Google laten zien.

We gebruiken ook een of meer cookies voor advertenties die we over het hele internet laten zien. Een van de belangrijkste advertentiecookies op sites die niet van Google zijn, heet 'IDE' en is opgeslagen in browsers onder het domein doubleclick.net. Een ander is opgeslagen in google.com en heet ANID. We gebruiken andere cookies met namen zoals DSID, FLC, AID, TAID en exchange_uid. Andere Google-eigendommen, zoals YouTube, kunnen ook deze cookies gebruiken om u relevantere advertenties te laten zien.

Soms kunnen advertentiecookies worden ingesteld op het domein van de site die u bezoekt. In het geval van advertenties die we op het internet laten zien, kunnen cookies die '__gads' of '__gac' worden genoemd, worden ingesteld op het domein van de site die u bezoekt. In tegenstelling tot cookies die zijn ingesteld op eigen domeinen van Google, kunnen deze cookies niet door Google worden gelezen wanneer u op een andere site bent dan de site waarop ze zijn ingesteld. Ze dienen bijvoorbeeld voor het meten van interacties met de advertenties op dat domein en voorkomen dat dezelfde advertenties te vaak aan u worden getoond.

Google maakt ook gebruik van conversiecookies, waarvan het voornaamste doel is om adverteerders te helpen bepalen hoe vaak mensen die op hun advertenties klikken, uiteindelijk hun producten kopen. Met deze cookies kunnen Google en de adverteerder bepalen dat u op de advertentie heeft geklikt en later de site van de adverteerder heeft bezocht. Conversiecookies worden niet gebruikt door Google voor gepersonaliseerde advertentie targeting en blijven alleen voor een beperkte periode staan. Een cookie met de naam 'Conversie' is hiervoor bestemd. Het is meestal op het domein googleadservices.com of het domein google.com ingesteld (u kunt een lijst vinden met domeinen die we gebruiken voor het adverteren van cookies onderaan deze pagina). Sommige van onze andere cookies kunnen ook worden gebruikt om conversie gebeurtenissen te meten. Zo kunnen bijvoorbeeld DoubleClick- en Google Analytics-cookies hier ook voor gebruikt worden.

We gebruiken ook cookies met de naam 'AID', 'DSID' en 'TAID', die gebruikt worden om uw activiteit op verschillende apparaten te koppelen als u eerder heeft aangemeld bij uw Google-account op een ander apparaat. We doen dit om de advertenties die u op verschillende apparaten ziet te coördineren en conversie gebeurtenissen te meten. Deze cookies kunnen worden ingesteld op de domeinen google.com/ads, google.com/ads/measurement of googleadservices.com. Als u niet wilt dat de advertenties die u ziet worden gecoördineerd over uw apparaten, kunt u zich afmelden voor Advertentiepersonalisatie met advertentiesinstellingen.

VEF

Dokters van de Wereld België onderschrijft de Ethische Code van de VEF.

 

U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF), hebben al onze donateurs, medewerkers en personeelsleden het recht op informatie. Zij worden minstens één keer per jaar geïnformeerd over wat er met de ingezamelde fondsen gebeurt.

Voor meer informatie:

Certificaat van Humanitair Partenerschap

CERTIFICAAT VAN HUMANITAIR PARTNERSCHAP

 

De Europese Commissie heeft besloten ons dit certificaat toe te kennen na een positieve beoordeling van onze aanvraag als een in aanmerking komende organisatie die voldoet aan de criteria voor het ontvangen van financiering van de Unie voor de uitvoering van humanitaire hulpacties op basis van de door de Commissie opgestelde taakomschrijving.

Het certificaat kan hier worden geraadpleegd.

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753