NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

België
Seksuele en reproductieve rechten en gezondheid

Abortuswet in de koelkast? 5,8 miljoen vrouwen in ons land willen weten waar ze staan

In april van dit jaar publiceerde een onafhankelijk expertencomité haar aanbevelingen rond de hervorming van de abortuswet. Het rapport adviseerde ondermeer om de abortustermijn op te trekken van 12 naar 18 weken en werk te maken van een rechtvaardiger toegang voor kwetsbare vrouwen in ons land.  Maar op enkele maanden voor de verkiezingen blijft het oorverdovend stil rond dit dossier.   Na 4 jaar talmen vraagt Dokters van de Wereld op de Internationale Dag van de toegang tot veilige Abortus om duidelijkheid: komt de wet er nu wel of niet?

“Al in 2019 klonk het dat er een meerderheid in de maak was voor een hervorming van de wet.  4 jaar later blijft dit voornemen nog steeds dode letter.  Dit is  een blamage voor alle 6 miljoen vrouwen in ons land.  Zij hebben het recht te weten waar ze staan.  Maar voor de tienduizenden kwetsbare vrouwen zonder papieren of toegang tot zorg is dit uitstelgedrag des te pijnlijker: zij worden onder de huidige wetgeving immers al decennia lang structureel verhinderd bij hun zoektocht naar een vrijwillige zwangerschapsonderbreking.  Hun hoop lag bij de nieuwe wet.” Vertelt Ellen Verryt, Coördinator Vlaanderen Dokters van de Wereld

Discriminerende lijdensweg

Wie als vrouw of meisje in ons land geen toegang heeft tot zorg, moet voor een abortus via een aparte procedure toestemming vragen aan het OCMW. “Dat op zich is al een vernederende en onaanvaardbare situatie, maar wat nog absurder is, is dat men in de huidige wetgeving vervolgens langs  6 à 8 zorgverleners  moet passeren, soms tot 10 gesprekken moet doorlopen en tot  9 weken moet wachten vooraleer men (misschien) toestemming krijgt.  Want ja, het gebeurt soms dat de abortusaanvraag op het eind van de rit alsnog wordt geweigerd.”

De huidige wetgeving rond toegang tot abortus is met andere woorden structureel discriminerend, en dat notabene  voor wie kwetsbaar is.  Dat leidt soms tot dramatische situaties, zoals slachtoffers van seksueel geweld die er door de huidige wetgeving niet in slagen om hun zwangerschap te laten afbreken. Of vrouwen die geen 9 weken lang kunnen wachten op het OCMW en moeten smeken bij hun omgeving om de abortus uit eigen zak te betalen.”

Expertise

De huidige abortuswet schendt de  basisrechten van de vrouw in ons land en doet aan uitsluiting van mensen in uiterst kwetsbare situaties. Aan deze situatie moet dringend een eind gemaakt worden.

Dokters van de Wereld helpt elke maand kwetsbare meisjes en vrouwen bij hun zoektocht naar een vrijwillige zwangerschapsonderbreking. Vanuit die terreinexpertise  schreef de organisatie een nota die ondertekend werd door meer dan 50 organisaties, waaronder alle Vlaamse abortuscentra.   Samen, en in de lijn van het rapport van het expertencomité herhalen we, nogmaals, om alsnog dringend werk te maken van:

  • Een vereenvoudigde en geharmoniseerde toegang tot abortus, onafhankelijk van iemands administratieve of financiële situatie
  • het garanderen van de vrije keuze van een zorgverstrekker, zoals dit het geval is voor alle Belgen
  • Informatie, opleiding en sensibilisering van de hulpverleners over de toegang tot zorg en abortus
  • De periode waarbinnen een abortus mogelijk is, optrekken van 12 weken naar 18 weken zwangerschap voor alle vrouwen en meisjes die zich op het Belgisch grondgebied bevinden
  • De verplichte reflectietijd van 6 dagen schrappen voor alle vrouwen en meisjes

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753