Legaten

Met je testament bepaal je waar je erfenis naartoe gaat en kan je aan je nalatenschap een speciale bestemming geven, in de vorm van een legaat. Zo schenk je je hele erfenis of een deel ervan aan één of meerdere personen en/of aan één of meerdere verenigingen. Als je je erfenis, of een deel ervan aan Dokters van de Wereld wil schenken, moet je ons als legataris opnemen in je testament.

Wat is een legaat?

wat is een legaat?

 

Een legaat of nalatenschap is een schenking van roerende en/of onroerende goederen die in je testament wordt opgenomen. Zo kan je een legaat doen ten gunste van een instelling die gemachtigd is om legaten te aanvaarden, zoals Dokters van de Wereld België. Het volstaat Dokters van de Wereld België, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel te vermelden als (gedeeltelijke) begunstigde in je testament.

Het testament treedt slechts in werking vanaf het moment dat je overlijdt en kan op elk moment ervoor gewijzigd of geannuleerd worden.

Uw legaat voor Dokters van de Wereld

drie soorten legaten
algemeen legaat

Als je een algemeen legaat doet, schenk je al je bezittingen aan één of meer personen of aan een organisatie bij overlijden.

Sommige personen in je directe omgeving, zoals partners, ouders, kinderen zijn je wettelijke erfgenamen (de zogenaamde 'reserve'). Deze 'reservataire erfgenamen' worden beschermd door de wet en hebben altijd recht op een deel van je vermogen.

Bijvoorbeeld: je kan Dokters van de Wereld als algemene legataris aanstellen als je geen wettelijke erfgenamen hebt. In dit geval laat je onze vereniging je hele erfenis na.

legaat onder algemene titel

je laat een deel van je bezittingen na aan één of meerdere personen of organisaties.

Bijvoorbeeld: je beslist om …% (zelf te bepalen) van je bezittingen na te laten aan Dokters van de Wereld België.

bijzonder legaat

Je laat een welbepaald goed of een welbepaalde som geld na aan een specifieke persoon.

Bijvoorbeeld: je laat ons de inhoud van een kluis na, of een som geld, of een huis, ...

Duolegaat

duolegaat

Je laat welbepaalde bezittingen na. Een duolegaat is een wettelijke garantie dat je erfgenamen minder belastingen moeten betalen en tegelijkertijd een goed doel steunen.

Bij een 'duolegaat' kan je één of meerdere begunstigden aanstellen (de bijzondere legatarissen) die geen successierechten zullen moeten betalen op voorwaarde dat een andere begunstigde (de algemene legataris), in dit geval Dokters van de Wereld België, deze successierechten ten  laste neemt. Dit is een interessante manier om een hoger nettobedrag na te laten aan je familie of vrienden.

De wet erkent duolegaten enkel als ze een aanzienlijk voordeel vertegenwoordigen voor het sociale doel. Wat je nalaat aan Dokters van de Wereld moet dus groot genoeg zijn zodat wij de successierechten op ons kunnen nemen. Als dat niet zo is, zal Dokters van de Wereld deze erfenis moeten weigeren. In dat geval vervalt ook het successievoordeel voor de andere legataris(sen). 

Bijvoorbeeld: je beslist een som van … euro (zelf te bepalen) of de inhoud van je effectenrekening aan onze vereniging na te laten.  

Neem contact op

Interesse? neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie? Vraag onze gratis brochure aan bij Camille Danneels, relatiebeheerder legaten en filantropie binnen Dokters van de Wereld, of stel haar rechtstreeks uw vragen.

 

 

 

Telefonisch : 02 225 43 62

Email : legaten@doktersvandewereld.be

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753