IK NEEM DVDW OP IN MIJN TESTAMENT

Trek UW engagement voor de komende generaties door aan de hand van UW laatste wens

Het is geen makkelijke en soms zelfs een griezelige gedachteoefening, een testament opmaken. Voor veel mensen is het nochthans de enige manier om zeker te zijn dat hun laatste wens wordt nageleefd. Het leven is voor elk van ons eindig, maar uw betrokkenheid en inzet voor doelen die u nauw aan het hart liggen, hoeven dat niet te zijn. Neem een goed doel op in uw testament en trek uw engagement voor de toekomst door.

 

In uw testament regelt u uw nalatenschap in de vorm van een legaat. Op die manier geeft u uw vermogen geheel of gedeeltelijk door aan één of meerdere personen en/of verenigingen. Dokters van de Wereld kan één van uw begunstigden zijn.

Alice

Alice koos ervoor om haar engagement verder te zetten door Dokters van de Wereld op te nemen in haar testament.
Ze vertelt ons wat meer over haar keuze.

« Na mijn pensioen had ik geen zin om thuis te zitten terwijl mijn man bleef werken. Ik ben daarom op zoek gegaan naar manieren om actief te blijven en ben zo als vrijwillige verpleegkundige beginnen werken bij Dokters van de Wereld. Als vrijwilliger zag ik van dichtbij de impact van deze organisatie. Ik had echt het gevoel dat we een fundamenteel verschil maakten en mensen hielpen die anders volledig verstoken gingen blijven van hulp. Dat heeft mij erg geraakt. Intussen kan ik niet meer op het terrein werken maar met mijn legaat kan ik mijn engagement toch verder zetten. Dat maakt mij blij. »

 

Veelgestelde vragen

 

Wat is een legaat?

wat is een legaat?


Een legaat is een stukje van uw testament waarin u schrijft dat u een bepaald iets (een voorwerp, een som geld, ...) nalaat aan een natuurlijk persoon (kinderen, kleinkinderen, buren…) of een rechtspersoon (vereniging,NGO…). Wenst u een deel van uw nalatenschap aan onze organisatie te schenken? Het volstaat om Dokters van de Wereld België als (gedeeltelijke) begunstigde in uw testament te vermelden. Let wel, u dient het adres van onze hoofdzetel en ons ondernemingsnummer 0460.162.753 hieraan toe te voegen. Het testament treedt slechts in werking vanaf uw overlijden en u kan het altijd wijzigen of annuleren.

drie soorten legaten
Om van dokters van de wereld uw erfgenaam te maken
algemeen legaat

Als U een algemeen legaat doet, schenkt u al uw bezittingen aan één of meer personen of aan een organisatie bij overlijden. Sommige personen in uw directe omgeving, zoals partners, ouders, kinderen zijn uw wettelijke erfgenamen (de zogenaamde 'reserve'). Deze 'reservataire erfgenamen' worden beschermd door de wet en hebben altijd recht op een deel van uw vermogen.

legaat onder algemene titel

U laat een deel van uw bezittingen (bijvoorbeeld de helft) of een categorie van beslissingen (bijvoorbeeld onroerend goed) na aan één of meerdere personen of organisaties.

bijzonder legaat

U laat een welbepaald goed of een welbepaalde som geld na aan een specifieke persoon of organisatie.

Nieuwe wetgeving

Nieuwe wetgeving rond nultarief en duolegaat

Op 18 maart 2021 werd het decreet waarbij het duolegaat in Vlaanderen wordt hervormd en het nultarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen wordt ingevoerd in het Vlaams Parlement gestemd en goedgekeurd.

Concreet betekent dit dat indien u in Vlaanderen woont en een goed doel opneemt in uw testament of een schenking doet, het goed doel sinds1 juli 2021 geen schenk- of erfbelastingen meer moet betalen. Dokters van de Wereld is zeer blij met deze nieuwe maatregel die een extra aanmoediging is voor de non-profit sector!

Echter, ook de fiscale regeling rond duolegaten werd gewijzigd: deze techniek zal geen fiscaal voordeel meer opleveren. Heeft u een duolegaat in uw testament opgenomen? Dan bestaat het risico dat de goede doelen zoveel erfbelasting moeten betalen dat ze er niets aan overhouden en de erfenis zullen verwerpen. Het is best mogelijk dat uw testament niet de uitwerking krijgt die u voor ogen had. Indien u een testament heeft opgemaakt met een duolegaat, raden wij u dus sterk aan om deze te laten nakijken door uw notaris en indien nodig aan te passen. Meer informatie hieromtrent vindt u hier.

U kunt ook gratis advies bekomen bij onze legatenverantwoordlijke, Camille Danneels, per mail legaten@doktersvandewereld.be of per telefoon 0486 54 60 22. Haar advies is confidentieel en vrij van enig engagement.

Opgelet, voor Brussel en Wallonië blijven de tarieven en de fiscale regelgeving rond duolegaten ongewijzigd.

DRIE SOORTEN TESTAMENTEN

DRIE SOORTEN TESTAMENTEN
HET AUTHENTIEKE OF NOTARIËLE TESTAMENT

Bij dit soort testament dicteert de erflater zijn laatste wil aan de notaris in het bijzijn van een tweede notaris of twee getuigen. Het testament wordt bewaard door de notaris en geregistreerd in het Centraal Testamentenregister. De notaris waakt erover dat uw laatste wil correct is geformuleerd. De kostprijs voor de opstelling van een notarieel testament varieert naargelang de inhoud van het testament en kan ook variëren van notaris tot notaris. Wij raden u aan om u vooraf te informeren. U stelt dan een notariële akte op die de naleving van uw laatste wil garandeert.

HET EIGENHANDIG GESCHREVEN TESTAMENT

Het eigenhandig geschreven testament wordt door uzelf opgemaakt. Om geldig te zijn, moet het voldoen aan drie voorwaarden:

» Het moet handgeschreven en niet getypt zijn. Het mag geen doorhalingen bevatten.
» Het moet gedateerd zijn, om zeker te zijn dat het uw laatste wil werkelijk uitdrukt.
» Het moet met eigen hand ondertekend zijn.

Om er zeker van te zijn dat dit testament na uw overlijden wordt nageleefd, kunt u het laten opnemen in het Centraal Testamentenregister. Dit gebeurt via een notaris. De normale kostprijs hiervoor bedraagt van 50€ tot 100€ zonder btw. Het is dus raadzaam om vooraf een notariskantoor op te bellen en de kostprijs te vragen voor de registratie van uw testament. Op de volgende pagina’s vindt u voorbeelden van dit soort testament.

HET INTERNATIONAAL TESTAMENT

Een internationaal testament is ingewikkelder dan de andere testamenten, maar het kan handig zijn wanneer uw erfdeel of een deel van uw erfdeel zich in het buitenland bevindt. Dit soort testament wordt best door een notaris opgemaakt.

Neem contact op

Wenst u meer informatie?

Heeft u vragen of wenst u onze gratis brochure over legaten en testamenten te ontvangen?
Neem contact op met Camille, ze zal u met plezier en in alle discretie verder helpen.

Camille Danneels

Telefoon : 02 225 43 62
GSM : 0486 54 60 22
Email :
legaten@doktersvandewereld.be

 

Camille

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11VEF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753