Noodsituaties en crisissen

Extreme droogte, aardbevingen, overstromingen: de klimaatverandering duwt onze planeet in een chronische staat van urgentie. Daarbovenop komt de ellende van politieke, territoriale en ideologische twistpunten: van oorlog in Oekraïne en Gaza tot interne conflicten in Mali en Congo: in 2023 werd minstens 1 op de 6 mensen wereldwijd blootgesteld aan een gewapend conflict. 

Wat we doen

 

Wat doen we?

 

Of het nu over een natuurramp of oorlog gaat, een crisis mondt bijna altijd uit in een afkalving van het zorgsysteem. Het is op dit soort sleutelmomenten dat Dokters van de Wereld tussenkomt met noodhulpprogramma’s.

  1. In eerste instantie zorgen we na een grondige evaluatie op het terrein voor eerste noodhulp: we sturen (mobiele) teams, konvooien met medische apparatuur, medicatie en zetten bij ernstige beschadiging tijdelijke zorgcentra op. Zo bieden we een antwoord op de eerste en meest urgente curatieve zorgnoden. 
  2. Parallel werken we aan het herstel van het zorgsysteem. Dat doen we door zorgcentra te herstellen en te voorzien van materiële benodigdheden en personeel. Zo zorgen we voor een continuïteit van zorg voor de bevolking die ook voor de crisis nood had aan zorg. 
  3. We werken in synergie en ‘clusters’ met internationale instellingen, nationale overheden en andere lokale of internationale partners en humanitaire organisaties: zo zorgen we ervoor dat we niet naast elkaar werken en elkaar aanvullen. 
  4. Onze observaties, getuigenissen en data die we onderweg verzamelen, gebruiken we om beleidsmakers, media en het brede publiek op de hoogte te houden van wat zich afspeelt in het oorlogs- of rampgebied. 
Urgentie infographic

Projecten

Nieuws

Dokters van de Wereld veroordeelt met klem de aanvallen op het Okhmatdyt ziekenhuis, de grootste kinderkliniek van Oekraïne die ernstig zieke kinderen behandelt.
Dr. Mohammed Shaheen is een specialist in de geestelijke gezondheidszorg bij Dokters van de Wereld in Gaza. Al zeven maanden leeft hij dagelijks in angst: zullen zijn kinderen morgenochtend nog in leven zijn? Waar zal de volgende aanval plaatsvinden? Ondanks dat hij momenteel ondergedoken zit in de Middle Area, zet hij zijn missie voort om de bevolking te helpen en getuigt hij van de dagelijkse gruwelen.
Terwijl de Israëlische aanvallen in Rafah intensiveren, waarschuwen 20 humanitaire organisaties voor de illusie van verbetering door de druppelsgewijze aankomst van hulp in Gaza.

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753