3
Steden
69
Partners
5
Transversale thema's

Context

 

Context

 

De eerstelijnszorg (Line 1) is het eerste contact met de zorgsector, zoals een huisarts, apotheek of verpleegkundige.

Toch zijn er zeer veel mensen die geen toegang hebben tot deze eerste lijn. Nochtans is toegang tot gezondheidszorg in België over het algemeen goed dankzij de sociale zekerheid en het RIZIV.

 

Lijn 0,5: een opstap naar de eerste lijn

De intermediaire zorglijn ‘lijn 0,5’ werd uitgewerkt als een reactie op de nood om mensen met een grote kwetsbaarheid op maat gemaakte zorg te bieden en hen opnieuw te integreren in het traditionele zorgsysteem, waarvan de eerste lijn dus de toegangspoort is.

"Lijn 0,5" is inclusief omdat het rekening houdt met specifieke behoeften van bevolkingsgroepen die uitgesloten zijn van reguliere gezondheidszorg, en is van toepassing op alle niveaus van het zorgsysteem. Deze zorglijn omvat werkwijzen, benaderingen en competenties die door zorgstructuren en professionals worden gehanteerd. 

Onze Centra voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie, onze consultaties in noodopvangcentra en onze mobiele klinieken maken integraal deel uit van de lijn 0,5. 

TOOLINE1 is een samentrekking van TOOL en LINE 1 (eerstelijnszorg). Het kan ook worden gelezen als ‘to line 1’ of ‘naar lijn 1’: om toegang tot eerstelijnszorg mogelijk te maken.  

Dit project biedt geen medische-psychologische-maatschappelijke consultaties, maar heeft tot doel het traditionele zorgsysteem te verbeteren. 

Bovendien sluit het project TOOLINE1 perfect aan bij de visie van Dokters van de Wereld: streven naar een wereld waarin de toegang tot gezondheidszorg niet langer belemmerd wordt en iedereen recht heeft op gezondheidszorg dankzij een algemene dekking van de gezondheidszorg.

Onze Actie

 

Onze actie

 

proefproject in 3 Belgische steden

 

Het proefproject TOOLINE1 loopt in 3 Belgische steden: Brussel, Antwerpen en Bergen

Het is gericht op het verbeteren van de competenties van zorgprofessionals met als doel de inclusie van mensen met een bijzondere kwetsbaarheid en zonder duurzame toegang tot eerstelijnszorg te bevorderen. 

Het project omvat verschillende actiepunten om de opvang, begeleiding en eventuele oriëntatie van de mensen te herzien.

Concreet biedt het project medische en psychosociale dienstverleners tools, hulpmiddelen en een netwerk om de behandeling van mensen die geen, weinig of geen optimale toegang tot eerstelijnszorg hebben, mogelijk of gemakkelijker te maken.

Er zijn verschillende stappen:

  • Identificatie van de problemen, 

  • Ontwikkeling van tools, 

  • Opbouw van netwerken (getest en verbeterd) om de oriëntatie van de doelgroepen van lijn 0,5 naar lijn 1 te bewerkstelligen. 

5 transversale thema’s zijn via het project TOOLINE1 versterkt: 

  • De administratieve en financiële obstakels voor de toegang tot gezondheidszorg verminderen
  • Werken aan de taalbarrières en culturele obstakels
  • Mentale gezondheidsproblemen en verslavingen beheren
  • Specifieke problemen als gevolg van een kwetsbare situatie (hygiëne, mobiliteit, tijdsbesef) beheren
  • Een netwerk opzetten, uitbouwen en versterken.

Wilt u het activiteitenverslag doornemen? Of meewerken aan dit project? Neem contact met ons op: info@doktersvandewereld.be 

Antwerpen

Antwerpen

 

In Antwerpen lag de focus met name op het versterken van netwerken en het wegnemen van administratieve obstakels. Een opmerkelijk voorbeeld is de organisatie en opvolging van het overleg met de FOD Sociale Zaken en het OCMW over de administratieve hindernissen in de zorg. Dankzij dit overleg werd de toegang tot Dringende Medische Hulp voor mensen met een nood aan zorg mogelijk gemaakt.

In 2023 had het project in Antwerpen 9 operationele partners: WGC ‘t Spoor, Medisch Centrum Seefhoek, de delegatie ‘Toegang tot gezondheidszorg’ met twee medische eerstelijnspartners, de afdeling algemene geneeskunde van de Universiteit Antwerpen, Filet Divers, de sociale dienst van het AZ Monica, de sociale dienst van GZA Ziekenhuizen, Andante, Het Antwerps Platform van Sociale Middenveldorganisaties (APSMO) en Infopunt Gezondheid Atlas.
 

Geef mee

Doe een gift en steun ons project

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld
Zij steunen ons

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11VEF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753