5.067
contacten
117
rondes
2 x
meer vrouwelijke bezoekers
2.300
hygiënekits uitgedeeld
4
hotspots in Brussel

Context

 

CONTEXT

 

Al 10 jaar lang zien de Brusselaars onze Medibus doorheen de straten van onze hoofdstad rijden. Drie keer per week trekken we recht de leefwereld in van wie dakloos is, geen papieren heeft, drugs gebruikt of in grote armoede leeft. In de afgelopen 10 jaar is de Medibus een onmisbaar ankerpunt geworden voor de meest kwetsbare inwoners van onze hoofdstad. Dat komt door onze laagdrempelige en concrete aanpak:

Onze Actie

1. Een luisterend oor.

Mensen aan de uiterste rand van de Brusselse samenleving tonen dat ze niet onzichtbaar zijn en niet worden vergeten: het is het belangrijkste doel van de Medibus. Iedereen is onvoorwaardelijk welkom op onze bus. Samen met een kopje koffie of thee werken onze vrijwilligers aan het opbouwen van een vertrouwensband, week na week.

2. Paramedische zorg.

Op onze Medibus verlenen onze vrijwillige verpleegkundigen zorg. Vaak gaat het over tand- en huidklachten zoals wonden, abcessen, zweren of schurft en andere problemen. Die zijn het gevolg van een precair leven in slechte omstandigheden.

medibus
medibus
3. Materiële hulp.

Omdat onze Medibus-bezoekers in extreme armoede leven, distribueren we hygiënekits met bijvoorbeeld tandpasta, zeep en shampoo. Vrouwelijke bezoekers kunnen terecht op de bus voor menstruatiekits met maandverbanden. We delen ook condooms uit.

4. Risicobeperking.

Samen met onze partner Dune zorgen we ervoor dat druggebruikers zonder angst voor stigmatisering bij onze bus durven langskomen. Vanuit een preventie-optiek kunnen ze bij ons terecht voor steriel injectie- of inhalatiemateriaal en kunnen ze gebruikt materiaal bij ons deponeren. Op die manier zorgen we ervoor dat ziektes zoals HIV of hepatitis worden voorkomen. Wie hiervoor openstaat, kan bij ons terecht voor een gesprek over risicobeperking of begeleiden we naar een gespecialiseerde dienst rond verslavingszorg.

5. Straatteams.

Tijdens elke Medibus-ronde gaat een vrijwilligersploeg in de buurt van de stations en op straat op zoek naar mensen in nood. Zij informeren hen over ons bestaan en begeleiden hen, als ze dat willen, naar onze bus.

6. Begeleiding.

Elke week komen mensen bij ons langs met de vraag of we hen kunnen verder helpen in hun zoektocht naar douches, voedselbedeling of bijvoorbeeld een plek om te slapen. Onze onthaalmedewerkers gaan hier meteen mee aan de slag.

7. Opvolging.

Als de paramedische ploeg constateert dat er nood is aan sociale, medische of gespecialiseerde zorg, krijgt de bezoeker een afspraak in ons vast Brussels zorgcentrum of helpen we hen met de begeleiding naar één van onze partners.

medibus

Help mee

Help mee

Doe een gift

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753