3
Steden
69
Partners
5
Transversale thema's

De situatie

 

Context

 

Onze visie is een wereld waarin belemmeringen tot gezondheid worden weggewerkt, waarin het recht op gezondheid wordt gerealiseerd door middel van universele gezondheidszorg (UHC). Hoewel de toegang tot gezondheidszorg in België over het algemeen zeer goed is via het sociale zekerheidsstelsel, met name het RIZIV, blijven verschillende groepen mensen uitgesloten vanwege diverse mechanismen en ongelijkheden.

Een concept dat naar voren komt in de aanbevelingen van het WitBoek over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in België, is de 0,5-lijn, een intermediaire zorglijn die tegemoetkomt aan de nood om zorg "op maat" te leveren aan mensen in zeer kwetsbare situaties, waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke kenmerken. Het doel is om deze mensen te helpen zich te herintegreren in het reguliere gezondheidszorgsysteem door de drempel voor toegang te verlagen. Onze centra voor onthaal, zorg en oriëntatie, onze consultaties in noodopvangcentra en onze mobiele teams maken integraal deel uit van deze 0,5-lijn.

De 0,5 of inclusieve aanpak past de principes van de 0,5-lijn toe op elk niveau van het gezondheidszorgsysteem (zoals huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, enz.) en omvat methoden, benaderingen en vaardigheden die worden toegepast door structuren, diensten en professionals.

 

Onze Actie

 

Onze actie

 

Een pilootproject in ontwikkeling in 3 Belgische steden

 

TOOLINE1 maakt deel uit van onze inspanningen om de vaardigheden te verbeteren die nodig zijn om de inclusie te bevorderen van mensen in zeer kwetsbare situaties die geen langdurige toegang hebben tot eerstelijnsgezondheidszorg.

Het doel van TOOLINE1 is om de principes van de 0,5-functie te implementeren en te integreren binnen de eerste lijn. Het project ontwikkelt acties die een nieuwe invulling geven aan de manier waarop het publiek wordt ontvangen, ondersteund en, waar nodig, doorverwezen. Concreet beoogt het project medische en psychosociale zorgverleners te voorzien van de tools, middelen en een netwerk om zorg mogelijk te maken of te vergemakkelijken voor mensen van wie de toegang tot eerstelijnszorg afwezig, beperkt of niet optimaal is.

TOOLINE1 is een samentrekking van "tool" en "line 1", wat ook "naar lijn 1" betekent: om toegang tot deze eerste lijn mogelijk te maken.

Het project doorloopt verschillende fasen: identificatie van de problemen, gezamenlijke constructie van hulpmiddelen en netwerken die worden getest en verbeterd, culminerend in een model om mensen van de 0,5-lijn naar de eerste lijn te begeleiden. Het wordt uitgevoerd in drie gebieden: Brussel, Bergen en Antwerpen.

Enkele beoogde resultaten zijn: het versterken van de capaciteiten van partners om culturele, administratieve en financiële barrières voor de toegang tot zorg te verminderen; het aanpakken van geestelijke gezondheidsproblemen, verslavingen en de specifieke kenmerken van precaire situaties; en het opbouwen, aansluiten en werken binnen een netwerk.

Neem contact met ons op voor het activiteitenverslag of om deel te nemen aan het project: info@doktersvandewereld.be

Help mee

Geef mee

Doe een gift

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753