NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Wallonië

In de bres voor mensen zonder toegang tot zorg

 

In 2021 leefde 17,8% van de Waalse gezinnen met een netto-inkomen onder de armoedegrens. In Henegouwen was 21,3% van de bevolking in gevaar om in armoede te leven en 10,7% in een situatie van ernstig materieel tekort.

Hun precaire situatie vergroot de moeilijkheden om toegang te krijgen tot gezondheidszorg op verschillende fronten: ze zijn meer blootgesteld aan risicofactoren, ervaren ernstigere gevolgen van gezondheidsproblemen en hebben vaak moeite om medische zorg te krijgen.

Dokters van de Wereld heeft daarom verschillende projecte opgezet, zoals een Medibus die Henegouwen doorkruist, een Adobus die naar Colfontaine en Quiévrain gaat om tieners te ontmoeten, en drie zorgcentra in La Louvière, Namen en Bergen. Ook is er het onderzoeksproject TOOLINE1 in Bergen, gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid van eerstelijnszorg voor kwetsbare groepen.

Onze projecten

Uw steun

Geef mee

Doe een gift en help kwetsbare mensen in Wallonië aan zorg

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld

Nieuws

Nieuws

Wie onwettig in ons land verblijft, ervaart enorme obstakels om medische zorg te krijgen. Hierdoor krijgen soms zelfs kankerpatiënten te horen dat ze geen recht hebben op zorg. Onwaardig in een land als België, vindt Dokters van de Wereld, en daarom geven we nu alvast een lijst met huiswerk voor de volgende regering.
11.11.11 Verkiezingsmemorandum voor de federale, regionale en Europese verkiezingen: Kiezen voor samenwerken over de grenzen heen
2023 was een veelbewogen jaar voor Dokters van de Wereld. Van de aardbevingen in Syrië en Turkije en de vrijlating van oud-collega Olivier Vandecasteele tot ons 25-jarig jubileum en de recordeditie van de Doc’Riders. Ontdek 12 van onze meest memorabele momenten van het afgelopen jaar.

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753