Mensen aan de rand van de samenleving

DOKTERS VAN EN VOOR DE WERELD

Dokters van de Wereld is er voor zij die aan de rand van de samenleving staan: jong en oud, druggebruiker of dakloze, sans-papier, sekswerker of gedetineerde. Al deze kwetsbare mensen worden onrechtmatig beroofd van hun recht om gehoord en verzorgd te worden, omdat er voor hun levensstijl, - keuzes of noden binnen het reguliere zorgsysteem geen plek is. Door hen de zorg te geven waar ze recht op hebben en nood aan hebben, geven we hen opnieuw een stem in de samenleving.

Onze projecten

Steun ons

Geef mee

Doe een gift en help mensen aan de rand van de samenleving aan zorg

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld

Actualiteit

Nieuws

Vandaag publiceert Dokters van de Wereld het observatorium over de toegang tot zorg bij kwetsbare groepen in een Europa getroffen door COVID-19. Het verslag maakt een balans van de leefomstandigheden, gezondheid en toegang tot zorg van de meest onzichtbare inwoners in Europa: ‘nationals’ in extreme armoede, daklozen, ongedocumenteerde migranten, EU-burgers in extreme precariteit, (onbegeleide) minderjarigen. In totaal werden 25.355 mensen bevraagd in 2020. Het rapport werd gemaakt in samenwerking met onderzoeksteams van de UCL (University College London).
De voorbije weken worden de medewerkers van Dokters van de Wereld in Brussel steeds vaker geconfronteerd met dakloze mensen die niet aan een bed of zorg raken. “De opvangcentra voor daklozen zijn al een hele tijd volledig gesatureerd. Er is een structurele crisis bij Fedasil. Dit weekend vriest het. We zitten volop in de vierde COVID-golf. Toch slapen honderden mensen deze nacht buiten. Een oplossing is nu nodig.”
Het Belgisch opvangnetwerk is opnieuw verzadigd. Al bijna een maand kunnen veel mensen geen verzoek tot bescherming meer indienen en wordt hen het recht op opvang ontzegd. Deze nieuwe crisis is te wijten aan het jarenlange slechte beheer, waarbij een eenduidige toekomstvisie lijkt te ontbreken. Mensen in nood betalen nu de gevolgen van deze nalatigheid, hun recht op asiel wordt met voeten getreden, en zij worden in totale ellende achtergelaten. Onze organisaties roepen de Belgische staat opnieuw op om een einde te maken aan deze schendingen van de rechten.

Neem contact met ons op

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753