Mensen onderweg of op de vlucht

migratie, overal ter wereld

In België, Europa en de rest van de wereld botsen vluchtelingen en migranten op allerlei beperkingen die hen de toegang tot zorg belemmeren. Dokters van de Wereld helpt al deze barrières wegwerken, op financieel, taalkundig, cultureel, administratief of juridisch vlak.

Onze projecten

Steun ons

Geef mee

Doe een gift om mensen onderweg of op de vlucht te helpen

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld

Actualiteit

Nieuws

Al 5 jaar bieden vrijwilligers- en hulporganisaties dakloze migranten de essentiële (medische, psychologische, juridische, materiële ...) hulp die ze niet van de overheid krijgen. De Humanitaire Hub speelt structureel en zo efficiënt mogelijk in op de vele dringende behoeften van deze mensen. Sinds 2017 klopten al duizenden mannen en vrouwen aan. Ondanks de regionale financiering en een pand in bruikleen beschikt de Humanitaire Hub niet over permanente middelen of een infrastructuur. De autoriteiten moeten hun inspanningen opschalen.
Er is ondertussen al meer dan een jaar verstreken sinds het begin van de opvangcrisis. Sinds september 2021 heeft de federale regering nagelaten om haar eigen beloftes na te komen om aan elke persoon die asiel aanvraagt een opvangplaats te geven. De Belgische rechtbanken veroordelen Fedasil dagelijks omdat het geen opvang geeft aan zij die er recht op hebben.
België laat al meer dan een jaar nag voldoende opvangplaatsen te voorzien voor asielzoekers. Hierdoor belanden ze op straat, zonder enige vorm van hulp. Ondanks de talloze politieke verklaringen en ministerraden is de situatie de afgelopen weken nog verder verslechterd en worden nu ook kwetsbare mensen – zoals niet-begeleide minderjarigen, zieke mensen en gezinnen met jonge kinderen- de straat opgestuurd. Hun recht op een opvangplaats wordt met voeten getreden zonder zicht op duurzame oplossingen.

 

1212 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753