Kinderen in kwetsbare situaties

Voeding- en vaccinatieprogramma's in Gao en Menaka

Mali

199.272
kinderen gevaccineerd tegen polio
5869
ondervoede kinderen gescreend & behandeld
57
ondersteunde centra in de regio Gao en Menaka

Context


Waarom dit project

In Noord-Mali wordt de toegang tot zorg op veel manieren belemmerd: het droge woestijnklimaat, politieke instabiliteit, groeiende onveiligheid en een slecht aangepast zorgsysteem. Het kindersterfteaantal ligt in deze regio erg hoog, omdat weinig kinderen toegang hebben tot vaccinaties en de grootste slachtoffers zijn van ondervoeding en conflict.

Mali wordt al sinds 2012 geteisterd door gewapende groepen die opereren in uitgestrekte, dunbevolkte en verarmde gebieden. In 2018 vonden tot vier keer meer gewelddadige incidenten dan op het hoogtepunt van de crisis in 2013. Het toegenomen geweld heeft ervoor gezorgd dat het aantal intern ontheemden in het land opliep tot meer dan 120.000.

58,5
levensverwachting
81 jaar in België
0.442
menselijke ontwikkelingsindex
0,896 in België
175
plaats op de wereldranglijst
Op de achtergrond zitten twee Malinese vrouwen in kleurriijke jurken op een bank. Voor hen zit een man met sjaal om het hoofd gewikkeld, gehurkt op de grond. Ze zitten rond een klein jongetje op een weegschaal.

@Seyba Keita

Acties

wat doen we

Vernieuwing gezondheidscentra

 

Ons voedingsprogramma richt zich zowel op kinderen, zwangere vrouwen en hun pasgeboren kinderen. We screenen en behandelen vrouwen en kinderen voor ondervoeding. In sommige zorgcentra doen we zelfs maandelijkse monitoring van onze patiënten, om hun vooruitgang nauwgezet op te kunnen volgen. Daarnaast organiseren we grootschalige vaccinatiecampagnes in samenwerking met regionale overheden.

Daarnaast zetten we ook mobiele teams in die naar ver afgelegen gebieden trekken om ook daar mensen te bereiken die onze zorg nodig hebben.

Campagnes en opvolging

Met 35 zorgcentra in Gao on 22 zorgstructuren in Menaka zijn we de facto de belangrijkste zorgverstrekker in beide regio’s.  Het conflict in Mali zorgt voor ondervoeding en een gebrek aan vaccinatie bij de allerjongsten. Naast post- en prenatale zorg voerden we afgelopen jaar in beide regio’s 211.767 eerstelijnsconsultaties uit, screenden en behandelden we 5.869 (ernstig) ondervoede kinderen en ondernamen we grootschalige vaccinatiecampagnes: zo werden 199.272 kinderen jonger dan vijf gevaccineerd tegen polio. 

Help mee

Geef mee

Doe een gift en help kwetsbare kinderen in Gao en Menaka

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld
Zij steunen ons

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753