Mensen in noodsituaties

Hulpverlening aan slachtoffers van conflicten

Democratische Republiek Congo

60%
van de menselijke infectieziekten hebben een dierlijke oorsprong
40%
van het wereldwijde verlies aan voedselgewassen wordt veroorzaakt door plantenziekten en/of plagen
20%
van de verliezen in de wereldwijde veeteeltproductie wordt veroorzaakt door dierziekten

De situatie


de situatie

 

De regio van de midden- en hoogvlaktes  in Uvira, Fizi en Mwenga (Zuid-Kivu) kent hevige conflicten tussen verschillende gewapende groepen. Het gevolg: een alarmerende humanitaire crisis, massale volksverhuizingen, toenemende voedselonzekerheid, epidemieën en een totaal gebrek aan bescherming. Bovendien zijn er omwille van de onveiligheid en het isolement van het gebied weinig humanitaire organisaties actief in de regio.

59
levensverwachting
0,479
menselijke ontwikkelingsindex
179
plaats op de wereldranglijst

Wat wij doen

wat wij doen

Wij bieden medische en voedingssteun aan de meest kwetsbare mensen in de 12 gezondheidszones van Itombwe en Minembwe. We  zorgen er ook voor dat de  gezondheidsvoorzieningen gratis zijn om zo de toegang tot onze hulp zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Concreet bieden  onze teams gezondheidsconsultaties en sensibiliseren we de gemeenschappen over hygiëne, voeding of bijvoorbeeld seksuele en reproductieve gezondheid.  Daarnaast bieden we verloskundige zorg, voeren we neonatale noodingrepen uit en behandelen we gevallen van ondervoeding. 

Help mee

Geef mee

Doe een gift en zorg er mee voor dat mens en dier in Ingall en Tillaberi beter gewapend zijn tegen crisissen.

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld
Zij steunen ons

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753