NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Humanitaire NGO's in Gaza: Nood aan een wapenstilstand, geen oppervlakkige maatregelen

Terwijl de Israëlische aanvallen in Rafah intensiveren, waarschuwen 20 humanitaire organisaties voor de illusie van verbetering door de druppelsgewijze aankomst van hulp in Gaza.

In werkelijkheid staat de humanitaire respons op het punt van instorten. De laatste Israëlische aanvallen op een kamp voor ontheemden nabij VN-hulpinstallaties hebben tientallen mensen, waaronder kinderen, het leven gekost en talloze gewonden veroorzaakt. Tegelijkertijd is de interventiecapaciteit van hulporganisaties en medische teams bijna volledig ingestort. Tijdelijke oplossingen zoals een "drijvende haven" en nieuwe doorgangspunten hebben weinig effect.

Humanitaire organisaties vrezen nu een toename van sterfgevallen door hongersnood, ziekten en het gebrek aan medische hulp. De land- en maritieme toegangspunten blijven gesloten voor significante humanitaire hulp, wat vooral de brandstofvoorziening blokkeert, terwijl de aanvallen intensiveren in gebieden met burgers.

De humanitaire hulp is gedaald tot een van de laagste niveaus van de afgelopen zeven maanden.

De opzettelijke obstructie bij de doorgangspunten onder Israëlische controle, de intensivering van de vijandelijkheden, en de langdurige onderbrekingen van telecommunicatie dragen bij aan de vermindering van de hoeveelheid hulp die naar Gaza wordt gebracht, of het nu voedsel, brandstof of medisch materiaal betreft. De 20 humanitaire organisaties betreuren dat de hulp een van de laagste niveaus heeft bereikt in de afgelopen zeven maanden.

Artsen Zonder Grenzen (AZG), een van de belangrijkste humanitaire en medische actoren in Gaza, slaagt er sinds 6 mei niet in om materiaal naar de enclave te brengen. Het gebrek aan drinkbaar water stelt patiënten bloot aan een hoog risico op ziekte. Verschillende keren zijn ontziltingskits en dompelpompen gestuurd om duurzame watersystemen op te zetten, maar deze uitrusting wordt bijna systematisch geblokkeerd door de Israëlische autoriteiten.

De moeilijkheden om hulp veilig te verlenen in de enclave zijn groter dan ooit. In minder dan drie weken zijn bijna een miljoen Palestijnen opnieuw ontheemd geraakt in overvolle gebieden die ongeschikt zijn voor hun overleving. De nood aan bescherming van humanitaire operaties, met name de veiligheid van hulpverleners en de proliferatie van Israëlische controleposten binnen de Gazastrook, blijven de humanitaire respons belemmeren en roepen ernstige zorgen op.

1 MILJOEN PALESTIJNEN ONTHEEMD IN OVERVOLLE GEBIEDEN

Zenab, een zwangere vrouw van wie de echtgenoot werd gedood bij een Israëlische luchtaanval, vertelde CARE International in maart dat ze uit de stad Gaza was gevlucht naar Rafah en vervolgens naar Khan Younis. Ze moest uren lopen om verschillende apotheken, ziekenhuizen en gezondheidscentra te bereiken om medicijnen te vinden voor de complicaties van haar zwangerschap, en kon niet voldoende drinkwater of voedsel vinden. Haar arts verklaarde dat ze een keizersnede nodig had en dat ze volgende week zou moeten bevallen, maar hij vreest dat er geen plaats zal zijn in de ziekenhuizen die nog gedeeltelijk functioneren.

In Gaza is het gezondheidssysteem verwoest. Elk ziekenhuis heeft ofwel evacuatiebevelen ontvangen, wordt belegerd door Israël of staat op de rand van een tekort aan brandstof en medische voorraden. Het grootste ziekenhuis in Rafah, Abu Yousef al-Najjar, moest sluiten na een evacuatiebevel van Israël, terwijl alle ziekenhuizen in het noorden van Gaza onbereikbaar zijn. Medisch personeel getuigt van dagelijkse sterfgevallen van patiënten door een gebrek aan medisch materiaal. Gezondheidswerkers blijven gedood of gedwongen verplaatst worden.

Save the Children betreurt dat kinderen die medische zorg nodig hebben niet uit Gaza geëvacueerd kunnen worden. Ze kampen met grote psychologische nood en hebben dringend psychosociale ondersteuning nodig om te overleven te midden van de dagelijkse gruwelen zoals het verlies van hun familie en dierbaren.

De organisatie Juzoor, partner van Oxfam, verklaarde op 19 mei dat zes van de overvolle schuilplaatsen die zij ondersteunde in Jabaliya, in het noorden van de Gazastrook, volledig zijn vernietigd door Israëlische bombardementen. Deze schuilplaatsen boden medische diensten en onderdak aan ontheemden uit de noordelijke gebieden van de Gazastrook. Het personeel dat de zone ontvluchtte, vond bij terugkeer verbrande bedden van patiënten en vernietigd essentieel medisch materiaal.

De aankondigingen van doorgangspunten en nieuwe initiatieven hebben slechts de illusie van verbetering gewekt.

In het zuiden van de Gazastrook is de levering van humanitaire hulp volledig gestopt. In Rafah zijn alle bakkerijen gedwongen te sluiten. Sommige organisaties zijn gedwongen de distributies in het zuiden van de Gazastrook op te schorten vanwege uitgeputte middelen, de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de magazijnen waar ze zijn opgeslagen, en de voortdurende onveiligheid. Ze zouden binnenkort gedwongen kunnen worden deze ook in Khan Younis, Deir al-Balah en de stad Gaza op te schorten, aangezien de voorraden snel opraken.

De Palestijnse bevolking overleeft nu met slechts 3% van hun dagelijkse waterbehoefte, terwijl de temperaturen stijgen en ziektes zoals diarree en hepatitis zich snel verspreiden.

De aankondigingen van extra doorgangspunten en nieuwe initiatieven, zoals de nieuwe "drijvende haven", hebben alleen de illusie van verbetering gegeven. Ze komen echter neer op oppervlakkige maatregelen. Tussen 7 en 27 mei 2024 konden slechts 1000 vrachtwagens de Gazastrook binnenkomen, via alle doorgangspunten, inclusief de onlangs gebouwde "drijvende haven", volgens de VN. Dit cijfer is alarmerend gezien de groeiende humanitaire behoeften van de 2,2 miljoen inwoners van Gaza; het is de eerste keer dat het zo laag is in de afgelopen zeven maanden.

Het doorgangspunt van Rafah, een van de belangrijkste toegangspunten voor hulpverleners en hulp in de Gazastrook, is gesloten sinds 7 mei, toen de Israëlische troepen het overnamen. Ondertussen blijven meer dan 2000 vrachtwagens met humanitaire hulp geblokkeerd in Arish in Egypte, in afwachting van een Israëlische toestemming om binnen te komen. Voedsel bederft en medicijnen verlopen terwijl families op slechts enkele kilometers afstand geconfronteerd worden met ongekende honger. Hoewel het doorgangspunt van Kerem Shalom officieel open blijft, worden commerciële vrachtwagens voorrang gegeven boven humanitaire vrachtwagens, wat betekent dat het aangevoerde voedsel en materiaal niet wordt verdeeld onder degenen die het het meest nodig hebben.

Humanitaire en mensenrechtenorganisaties blijven oproepen tot een onmiddellijke en duurzame wapenstilstand om mensenlevens in Gaza te redden en te beschermen. Ze vragen ook om de oprichting van regelmatige en betrouwbare routes om hulp veilig naar de Gazastrook te brengen. De organisaties roepen de strijdende partijen op om het internationaal humanitair recht (IHR) te respecteren, en Israël om de beslissingen van het Internationaal Gerechtshof te respecteren, waaronder de meest recente uitspraak die een einde eist aan het militaire offensief in Rafah. De internationale gemeenschap, inclusief derde staten en leden van de VN-Veiligheidsraad, blijft gebonden aan hun verplichtingen onder het IHR en de beslissingen van het Internationaal Gerechtshof om de bescherming van de Palestijnse bevolking te garanderen.

Humanitaire hulporganisaties werken dag en nacht om essentiële hulp te bieden ondanks de dramatische omstandigheden, maar er kan niets meer worden gedaan als staten hun wettelijke verplichtingen en morele verantwoordelijkheid om een wapenstilstand te garanderen blijven ontlopen.

 

ONDERTEKENAARS

 • Première Urgence Internationale
 • Médecins du Monde
 • Danish Refugee Council
 • Norwegian Refugee Council
 • CARE International
 • Médecins Sans Frontières
 • Oxfam
 • Save the Children International
 • Plan International
 • Amnesty International
 • ActionAid International
 • Handicap International (HI)
 • Norwegian People’s Aid
 • War Child Alliance
 • Secours Islamique France
 • Action For Humanity
 • Islamic Relief
 • Mercy Corps

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753