NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Overwinning door inzet organisaties: Fedasil dekt nu kosten van hepatitis C-behandeling voor asielzoekers

Hepatitis C is een virus dat de levercellen vernietigt. Het wordt voornamelijk overgedragen via bloed, met name tijdens onveilige injectiepraktijken, bloedtransfusies of seksuele handelingen waarbij men in contact komt met bloed.

In België zouden 18.000 mensen besmet zijn met hepatitis C, zo blijkt uit de cijfers van de coalitie tegen HCV1 uit 2020.  Volgens de coalitie zou de ziekte in ons land verantwoordelijk zijn voor iets minder dan 300 overlijdens per jaar (Sciensano). 43,5 % van de druggebruikers in België zou in contact geweest zijn en/of zou besmet zijn met het hepatitis C-virus.2

Er bestaat nochtans een behandeling van 3 maanden die meer dan 95% kans op genezing biedt.

Kwetsbare groepen, zoals mensen die internationale bescherming zoeken, konden tot voor kort geen aanspraak maken op zo'n behandeling. Fedasil (het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) dekte namelijk de kosten van een hepatitis C-behandeling niet voor mensen van wie de lever niet beschadigd was door het virus, volgens Addendum nr. 6. Nochtans moet Fedasil niet alleen opvang garanderen voor mensen die internationale bescherming zoeken, maar hen ook toegang bieden tot gezondheidszorg.

Medimmigrant, het Hepatitis C Netwerk en Dokters van de Wereld hebben in juni 2023 bij de Raad van State beroep aangetekend tegen Fedasil wegens discriminatie van patiënten met hepatitis C.

We hebben gelijk gekregen.

Op 12 september heeft Fedasil haar Addendum nr. 6 ingetrokken: de klinische indicaties voor de toegang tot een behandeling tegen hepatitis C zijn voortaan dezelfde voor mensen die internationale bescherming zoeken als voor de gewone verzekerden.

De toegang tot een behandeling tegen hepatitis C voor mensen die internationale bescherming zoeken, is een overwinning voor alle organisaties die campagne voeren voor de rechten van deze mensen, waaronder de toegang tot gezondheidszorg en behandeling.

Ter info: voor de Belgische verzekerden geldt de terugbetaling van de behandeling tegen hepatitis C pas sinds 1 januari 2019, ook wanneer er nog geen leverschade is. Voordien werden de hepatitis C-patiënten enkel terugbetaald als ze matige tot ernstige leverfibrose of risicofactoren van de ziekteprogressie (bv. een co-infectie met HIV) hadden. Dokters van de Wereld heeft zich destijds ook gemobiliseerd, en zo bijgedragen aan een grotere toegang tot de vroegtijdige behandeling van de ziekte. 

 

1 Vandaag zijn wereldwijd 58 miljoen mensen chronisch drager van het hepatitis C-virus (HCV). De WHO schat dat er in 2019 ongeveer 290.000 mensen aan hepatitis C zijn overleden. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c

2 https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/hepatitis-a-b-c-d-en-e/cijfers

                               

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753