NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

"Opnieuw hoop geven waar er geen is: dát is mijn grootste voldoening"

Ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum geven wij 25 mensen het woord. Ontdek de getuigenis van dokter Paul Mushombe Nibhumba.

Ter gelegenheid van de 25e verjaardag van Dokters van de Wereld stellen we dokter Paul Mushombe Nibhumba voor. Hij is medisch coördinator van onze organisatie in Mali. 

Hij werkt sinds 2012 voor Dokters van de Wereld in de regio Menaka in het noordoosten van Mali. Deze onbaatzuchtige dokter getuigt van een niet-aflatende toewijding voor de missie van de organisatie. 

Van jongs af aan had Paul Mushombe Nibhumba al de behoefte om zich nuttig te voelen, om anderen te helpen en om hoop te geven waar er geen was. Een doel dat hij vandaag de dag nog altijd nastreeft als medisch coördinator van de organisatie. 

Menaka is een regio geteisterd door onveiligheid, geweld en massale volksverhuizingen. Dokters van de Wereld wil er ontheemden toegang tot gezondheidszorg geven. Als enige ngo die in het gebied actief is, zet de organisatie mobiele klinieken in en verleent ze zorg aan honderdduizenden mensen. 

 dokter Paul Mushombe Nibhumba
De massale toestroom van ontheemden in 2022: een echte logistieke uitdaging 

78.841. Dat is het aantal ontheemden en vluchtelingen dat in 2022 in Menaka arriveerde. Een cijfer dat Paul zich meteen precies herinnert. Deze massale toestroom stelde Dokters van de Wereld voor een heuse logistieke uitdaging: "gebrek aan toegang tot zorg, geneesmiddelen, medische apparatuur, gekwalificeerd medisch personeel: we waren niet voorbereid om zo'n groot aantal mensen op te vangen. De situatie was nijpend en we moesten snel handelen", herinnert Paul Mushombe Mibhumba zich. 

Een enorme uitdaging voor de organisatie, die in samenwerking met zijn partners een noodinterventie heeft opgezet om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg en noodzakelijke hulp. "Screening op ziekten, bestrijding van ondervoeding, vaccinatiecampagnes... we hebben onvermoeibaar gewerkt", herinnert Paul Mushombe Mibhumba zich. "Alleen zo kunnen al deze mensen, die alles verloren hadden, een beetje waardigheid terugvinden". 
 
Het is een ervaring die een stempel op hem heeft gedrukt en die helpt om betekenis te geven aan zijn dagelijkse werk. De meest kwetsbare personen opnieuw hoop geven, dat is zijn grootste voldoening. 

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11VEF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753