België
Mensen aan de rand van de samenleving

Winteropvang voor daklozen verlengd tot eind 2019

Oorspronkelijk gepland als tijdelijke winteropvang, wordt de Brusselse daklozenopvang in de Trierstraat 82 in  Etterbeek verlengd tot 30 november 2019. Dat maakt het consortium bestaande uit het Franstalig Rode Kruis, CAW Brussel en Dokters van de Wereld vandaag bekend. 

Het Franstalige Rode Kruis is verantwoordelijk voor het beheer en de opvang van de dakloze mannen, vrouwen en gezinnen. Het CAW Brussel coördineert de psychosociale begeleiding en zorgt voor de toeleiding naar de reguliere hulpverlening, Dokters van de Wereld verleent medische zorg en zorgintegratie i.s.m. het OCMW van Brussel-Stad.

Tussen 8 december 2018 en 31 maart 2019 konden 494 verschillende mensen terecht in het centrum. Met een capaciteit van 250 plaatsen bracht het centrum per nacht gemiddeld 226 mensen onder met een piek van 275 mensen eind januari. Onder de daklozen bevonden zich 65% mannen, 16% vrouwen en 19% kinderen. Dat betekent dat 1 op 5 van de opgevangen daklozen minderjarig was. 65% ervan, concreet 63 kinderen, waren niet begeleide minderjarigen.

Het einde van de winteropvang betekent vaak een plotse zorgbreuk en een terugkeer naar het straatleven, waar genezing quasi onmogelijk is

Het opvangcentrum was 24 op 24 uur open en bood de mensen de kans om te blijven tot het einde van de winter. Zo was de kwaliteit van de psychosociale ondersteuning gegarandeerd. Deze stabilisering stelde hen in staat afstand te nemen van het dagelijkse leven op straat en tot rust te komen. Een voorwaarde om aan de toekomst te werken. Hierdoor konden de hulpverleners van CAW Brussel een persoonlijk hulpverleningstraject uittekenen voor meer dan 234 mensen. Half maart werden structurele oplossingen gevonden voor 65 mensen.

Ook op medisch vlak is de verlenging goed nieuws: van de 113 personen die Dokters van de Wereld in dit centrum opvolgt, kampt 45 % met een chronische aandoening.  Het einde van de winteropvang betekent vaak een plotse zorgbreuk en een terugkeer naar het straatleven, waar genezing quasi onmogelijk is. Door de verlenging kan geïnvesteerd worden in intensieve begeleiding, regularisatie in het gewone zorgsysteem en stabilisatie van de toestand van de patiënt

ZORG VOOR DAK- EN THUISLOZEN HET HELE JAAR DOOR

De verlenging van de opvang is slechts één van de acties die het hele jaar door worden uitgevoerd door de drie partnerorganisaties: Het hele jaar door doet het Rode Kruis 12 rondes per week in de Brusselse straten waarbij ze contacten onderhouden met de straatbewoners om zo hun isolement te doorbreken en hen indien nodig toe te leiden naar medische of psychologische hulp. De teams van Dokters van de Wereld trekken 3 keer per week met de Medibus naar de straten en stations van Brussel en verlenen permanent medische hulp aan daklozen in 3 vaste medische centra in Sint-Joost, Molenbeek en Anderlecht. 16 CAW-antennes begeleiden het hele jaar door intensief dak- en thuislozen: ze verlenen sociale en juridische hulp, doen aan opvang in gespecialiseerde huizen, doen aan woonbegeleiding en organiseren housing first.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753