België
Mensen aan de rand van de samenleving

Federaal Winterplan van start

Het consortium samengesteld uit het Franstalige Rode Kruis van België (CRB), het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brussel (CAW Brussel) en Dokters van de Wereld (DVW), kreeg van de Federale Overheid de opdracht om in Brussel de tweedelijnsopvang voor dak-en thuislozen te organiseren als aanvulling op de eerstelijnsopvang die door Samu Social wordt voorzien.

Aanvulling op Samusocial

Het consortium samengesteld uit het Franstalige Rode Kruis van België (CRB), het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brussel (CAW Brussel) en Dokters van de Wereld (DVW), kreeg van de Federale Overheid de opdracht om in Brussel de tweedelijnsopvang voor dak-en thuislozen te organiseren als aanvulling op de eerstelijnsopvang die door Samu Social wordt voorzien.

De thuislozen kunnen er verblijven tot de sluiting van het centrum op 31 maart. Tijdens hun verblijf krijgen ze psychosociale begeleiding en medische hulp, aangepast aan hun individuele situatie.

Drie partners met zijn eigen expertise

Elk van de drie partners van het consortium heeft zijn eigen expertise in noodopvang van de kwetsbare doelgroep die in dit centrum wordt opgevangen.

Het Franstalige Rode Kruis  zorgt voor het onthaal en verschillende diensten zoals een warme maaltijd ’s avonds, ontbijt ’s morgens, douches, hygiëneproducten en warme kleding; 25 personeelsleden werden aangeworven om de goede werking van het centrum te waarborgen. Tevens zullen twee verpleegkundigen van het Franstalige Rode Kruis voortdurend ter plaatse zijn.

Olivier Standaert, coördinator van het ‘Croix-Rouge de Belgique’ voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: « Na de positieve ervaring van het winteropvangcentrum van vorig jaar kijken we uit naar de opening. Vorig jaar hebben we tot 360 personen per dag onthaald en konden in totaal meer dan 700 mensen terecht in ons centrum. Gesterkt door onze vorige ervaring bieden we dit jaar nieuw diensten aan.  Dat gaat van een permanente aanwezigheid van 2 verpleegkundigen en een versterking van het sociale team. Daarnaast voorzien we een sociale vestiaire en een plek met computers en internet om de bewoners te helpen bij hun sociale begeleiding.

CAW Brussel zorgt voor de psychosociale begeleiding van de thuislozen en de toeleiding naar het regulier hulpverleningsaanbod in Brussel om zo  een stabiele en structurele oplossing voor hun thuisloosheid te vinden. Tom van Thienen, algemeen directeur CAW Brussel : "Een team van 12 psychosociale hulpverleners zal een intensieve begeleiding voorzien, die na het einde van de winteropvang voortgezet wordt. In HOBO, het dagcentrum voor thuislozen van het CAW, werken 3 medewerkers met de kinderen die in het winteropvangcentrum verblijven. De doelstelling is om via een leertraject de instroom in het onderwijs voor te bereiden en ontspanningsactiviteiten te organiseren die de kinderen toegang geven tot cultuur en sport en bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling".

Dokters van de Wereld verleent medische hulp met de aanwezigheid van vrijwillige artsen en werkt aan de re-integratie van de thuislozen in het reguliere zorgsysteem. Anne-Laure Pignard, coördinator van de Brusselse projecten van Dokters van de Wereld: "Gesterkt door de ervaring van vorig jaar, hebben we samen met de partners onze interventie herdacht om de medische en psychosociale noden van de bewoners beter te  beantwoorden. Onder de mensen die in de winter van 2017-2018 werden opgevangen bleek één patiënt op twee te lijden aan een chronische pathologie zonder zijn of haar zorgrechten te kennen. Een team vrijwillige artsen en onthaalmedewerkers zal daarom aanwezig zijn om te werken aan de zorgband tussen de arts en zieke dakloze en  - in nauwe samenwerking met onze partners -  de zorgbreuk bij deze personen te herstellen."

Het onthaalcentrum voor daklozen opende op 8 december in de Trierstraat 82 in  Etterbeek (metro Maalbeek).

Tijdens de eerste periode zullen 75 bedden beschikbaar zijn. De capaciteit zal daarna verhogen tot 250 bedden.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753