Integriteit bij Dokters van de Wereld

Vanuit zijn waarden, zet Dokters van de Wereld zich in om concrete acties te ondernemen die de integriteit van de organisatie garanderen.

Charter

Een integriteitscharter

Dokters van de Wereld is ondertekenaar van het Integriteitscharter voor NGO’s, een initiatief van Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in 2018. Door dit Charter te ondertekenen, verbindt Dokters van de Wereld er zich toe om een hele reeks acties te ondernemen: het uitwerken van een preventie- en beschermingsbeleid, het informeren, opleiden & sensibiliseren van medewerkers rond integriteit, het benoemen van vertrouwenspersonen, het uitbouwen van een meldingspunt, het analyseren en behandelen van meldingen en nog zo veel meer.

Lees hier het integrale Integriteitscharter.

Meldpunt

Een vertrouwelijk meldpunt voor klachten en misbruik

In het kader van het integriteitsbeleid heeft Dokters van de Wereld een meldpunt uitgebouwd waar klachten en signalementen vertrouwelijk worden behandeld: abuse@doktersvandewereld.be

Elke persoon- of het nu een medewerker, vrijwilliger, partner, sympathisant of patiënt is- kan zo in alle vertrouwen en veiligheid melding maken van een incident.

Het meldpunt is toegankelijk voor iedereen die al dan niet anoniem melding wil doen van een verhaal, incident of misbruik. Elke melding wordt in alle vertrouwelijkheid en discretie behandeld door de hiervoor aangestelde personen. Deze personen hebben een neutraal mandaat en staan buiten de directe hiërarchie van de teams. Zij nemen in alle discretie contact op met de persoon die de melding heeft gedaan.

Lees hier ons beleid rond het melden en behandelen van misbruik & klachten:

 

Ons beleid in actie

Ons beleid in actie

Onze waarden en intern beleid rond integriteit en ons meldmechanismen:

Onze aanpak rond behandeling van klachten en misbruik:

Ons intern integriteitsbeleid

Nog meer weten over ons intern integriteitsbeleid?

 

Dokters van de Wereld werkt mee aan de realitatie en uitbouw van een beleid rond het voorkomen van corruptie en belangenvermenging, het voorkomen van uitbuiting & seksueel misbruik en het beschermen van minderjarigen.

Lees hier wat we op dit vlak hebben uitgebouwd:

 

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753