NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

België
Mensen onderweg of op de vlucht

Schending van het recht op opvang: de belgische staat verhindert justitie in haar werking

Een berg rugzakken op de stoep van de arbeidsrechtbank in Brussel als symbool . voor de honderden, unilaterale, verzoekschriften ingediend bij deze rechtbank.

Het gaat om noodzakelijke verzoekschriften.  Hoewel ze verplicht zijn door de staat, weigert Fedasil deze mensen een opvangplaats toe te wijzen.  Deze flagrante mensenrechtenschending blijft niet zonder gevolgen voor de rechterlijke macht.   De arbeidsrechtbank van Brussel is overstelpt. Ondanks de veroordeling van de staat en van Fedasil in januari, is er niets veranderd. Wekelijks hebben honderden mensen geen toegang tot het opvangnetwerk.

Voor het registratiecentrum van het Klein Kasteeltje in Brussel lijken de rijen mensen korter maar niets is minder waar. Het opvangprobleem blijft onverminderd voortduren. In januari 2022 veroordeelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg de Belgische Staat en Fedasil. Ondanks deze veroordeling registreert de Dienst Vreemdelingenzaken personen die niet als kwetsbaar worden beschouwd (mensen met een handicap, ouderen, gezinnen en vrouwen met of zonder kinderen, enz.) niet altijd. Bovendien is deze groep niet prioritair bij de toewijzing van een opvangplaats in een Fedasilcentrum.

Het resultaat is steeds hetzelfde: honderden mensen worden op straat achtergelaten, buiten elk wettelijk kader, terwijl zij, overeenkomstig de Europese richtlijnen en de nationale wetgeving, een onmiddellijk recht op opvang hebben. Zo moeten alleenstaande mannen die een verzoek om internationale bescherming indienden in een andere EU-lidstaat (de zogenaamde Dublin-gevallen) of een beschermingsstatus hebben in een andere EU-lidstaat zich inschrijven op een "wachtlijst". Welke gevolgen aan deze wachtlijst verbonden zijn is erg onduidelijk. De rechtbank van eerste aanleg oordeelde reeds dat deze wachtlijst niet voldoet aan de vereisten van het wettelijk kader.

Meer dan 700 individuele veroordelingen voor het weigeren van opvang

Om hun rechten te doen gelden, rest er deze mensen maar één middel: een beroep doen op advocaten en zo snel mogelijk een unilaterale verzoekschrift tegen Fedasil indienen bij de arbeidsrechtbank. Sinds januari wordt de arbeidsrechtbank overstelpt door deze verzoeken (meer dan 700 alleen al voor deze weigering van opvang), wat ernstige gevolgen heeft voor haar werking: andere geschillen op het gebied van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid zijn uitgesteld en de achterstand van deze zaken zal vermoedelijk nog groter worden. De arbeidsrechtbank waarschuwde vorige week in een persbericht voor deze onhoudbare situatie en de enorme kosten hiervan. "Via deze rechtszaken, die de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel overstelpen, kan Fedasil slechts een paar dagen "winnen" alvorens de verzoekers opvang aan te bieden. Intussen putten de gerechtelijke actoren zich uit, op kosten van de staat, om rechterlijke uitspraken te doen in zaken die de administratie niet behandelt of in de ijskast zet", aldus het persbericht.

Schending van de rechtsstaat

Niet alleen komt de staat, via de federale regering, haar nationale en internationale verplichtingen inzake de opvang van asielzoekers niet na, hierdoor schendt ze ook een uitvoerbare rechterlijke beslissing.  Zo schuift ze de administratieve last van de opvang door naar de reeds verzadigde arbeidsrechtbank. Volgens de organisaties is het duidelijk dat de quasi permanente verzadiging van het opvangnetwerk waarvan vaak sprake is, in feite een heimelijke poging is om mensen ervan te weerhouden internationale bescherming in ons land te vragen. Deze schending van het recht en de rechtsstaat, die wij sinds november 2021 onvermoeibaar via de rechtbank laten veroordelen, kan niet blijven voortduren. Onze organisaties, die de Belgische Staat en Fedasil in november 2021 voor de rechtbank hebben gedaagd, zullen niet opgeven en overwegen beslagleggingsprocedures aangezien meer dan 500.000 euro aan boetes moet worden betaald. We stappen naar de rechtbank van eerste aanleg en zelfs naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om ervoor te zorgen dat onze regering eindelijk de wet en de rechterlijke uitspraken respecteert.

ADDE
CIRÉ
LDH
Dokters van de Wereld
Artzen zonder Grenzen
NANSEN
Avocats.be 
BxlRefugees/plateforme citoyenne
VwV 
SAAMO

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753