België
Mensen onderweg of op de vlucht

Porte d'Ulysse en Humanitaire hub Brusselse regering zet woorden om in daden

Op donderdag 7 november besloot de Brusselse regering om in 2019 ongeveer een miljoen euro te financieren voor de opvang van migranten in Brussel, en in 2020 rond de vier miljoen. Een erg belangrijk besluit, want hierdoor kunnen La Porte d’Ulysse en de Humanitaire hub hun deuren geopend houden.

Op donderdag 7 november besloot de Brusselse regering om in 2019 ongeveer een miljoen euro te financieren voor de opvang van migranten in Brussel, en in 2020 rond de vier miljoen. Een erg belangrijk besluit, want hierdoor kunnen La Porte d’Ulysse en de Humanitaire hub hun deuren geopend houden.

Zowel het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen als Dokters van de Wereld juicht het toe dat de Brusselse regering zijn woorden omzet in daden.

In de nasleep van de verkiezingen in mei maakten beide organisaties zich er hard voor dat het regeerakkoord van de Brusselse regering een specifieke verbintenis zou bevatten die ten voordele is van migranten die zich op Brussels grondgebied bevinden. En met resultaat. Bij de regeringsformatie medio juli bleek dat deze verbintenis opgenomen is in het regeerakkoord.

“Voor ons is dit een hele stap vooruit. Een structurele oplossing komt op deze manier steeds meer in zicht. En de snelheid waarmee dit regeringsbesluit genomen is, kunnen we alleen maar aanmoedigen, gezien de complexe politieke context waar we allemaal bekend mee zijn. Dokters van de Wereld zal dit bedrag ter beschikking stellen aan de Humanitaire hub en aan alle organisaties die bij dit project betrokken zijn (Artsen Zonder Grenzen, Croix-Rouge Belgique, SOS Jeunes, het Burgerplatform BxlRefugees)”, aldus Pierre Verbeeren, directeur van Dokters van de Wereld.

“Het is nog te vroeg om de overwinning te vieren. We verliezen namelijk niet uit het oog dat er behoefte is aan een structurele oplossing op federaal niveau,” vervolgt Mehdi Kassou, woordvoerder van het Burgerplatform. “De formele steun van de Brusselse regering voor het Opvang- en Oriëntatiemechanisme, waar we al jaren om vragen, opent de deur naar onderhandelingen met de federale regering. De financiële steun, die noodzakelijk is om La Porte d’Ulysse goed te laten functioneren, zorgt ervoor dat het Burgerplatform de toekomst met meer vertrouwen tegemoet kan zien. We juichen het besluit van de Brusselse regering alleen maar toe. Op deze manier wordt namelijk beantwoord aan de vraag van duizenden burgers om meer menselijkheid.”

Op termijn wensen de organisaties die betrokken zijn bij de Humanitaire hub een structurele oplossing te vinden, zodat migranten op een waardige manier opgevangen kunnen worden.

Dit regionaal besluit versterkt het idee dat het door goede wil te tonen mogelijk is op een waardige en menselijke manier antwoord te bieden aan de behoeften van mensen die erg te lijden hebben.

 

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753