België
Mensen aan de rand van de samenleving

Organisaties over de hele wereld dringen aan op betere bescherming van dakloze mensen voor COVID-19

Straatverplegers, Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen, Samusocial, het Burgerplatform voor hulp aan Vluchtelingen, Doucheflux, Bruss'Help, belangrijke spelers op het terrein in de strijd tegen COVID-19, en vele andere organisaties in België en over de hele wereld bundelen hun krachten en lanceren een wereldwijde oproep tot solidariteit en actie om mensen zonder huisvesting, zoals dakloze mensen en al dan niet gehuisveste migranten, te beschermen tegen de COVID-19-pandemie. Beschermen, opsporen, huisvesten, zijn de sleutelwoorden van deze oproep.

Het is absoluut noodzakelijk dat deze mensen prioriteit krijgen voor een Covid-19-screening, gezien hun grote kwetsbaarheid. Deze mannen en vrouwen lopen een reëel risico besmet te geraken, meer nog dan anderen. Hun precaire leefomgeving en hun vaak al zeer fragiele fysieke conditie, verergeren de risicofactoren. Het gebrek aan aandacht voor deze specifieke populatie kan de epidemiologische situatie alleen maar verergeren.

Om zichzelf en anderen te beschermen tegen COVID-19, moeten mensen over de hele wereld hun handen wassen, fysieke afstand bewaren en zich isoleren als ze ziek zijn. Deze maatregelen kunnen veel dakloze mensen en migranten in België echter niet respecteren, precies vanwege hun precaire levensomstandigheden.

Daarom worden op donderdag 16 april alle organisaties die zich bij de beweging willen aansluiten opgeroepen tot actie. Bovendien is er een brief naar de Verenigde Naties gestuurd om ook actie te ondernemen in deze kwestie.

Link naar de oproep : https://covid19-protecting-screening-rehousing.com/#close

Link naar de brief aan de Verenigde Naties :

De ondertekenaars van deze oproep zijn allemaal organisaties actief betrokken bij de strijd tegen COVID-19 door het aanbieden van medische en gezondheidshulp, accommodatie, sociale begeleiding en preventie aan mensen zonder huisvesting

 

1212 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753