U heeft nog...

OM EEN FISCALE KORTING VAN 45% TE ONTVANGEN

 

Oorlogen. Conflict. Groeiende ongelijkheid. Klimaatverandering.

De wereld is ziek

Samen kunnen we haar genezen.

 

IK DOE EEN GIFT

België
Mensen onderweg of op de vlucht

Opvangcrisis: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens roept de Belgische Staat tot de orde

België laat al meer dan een jaar nag  voldoende opvangplaatsen te voorzien voor asielzoekers. Hierdoor belanden ze op straat, zonder enige vorm van hulp.  Ondanks de talloze politieke verklaringen en ministerraden is de situatie  de afgelopen weken nog verder verslechterd en worden nu ook kwetsbare mensen – zoals niet-begeleide minderjarigen, zieke mensen en gezinnen met jonge kinderen- de straat opgestuurd. Hun recht op een opvangplaats wordt met voeten getreden zonder zicht op duurzame oplossingen.

Deze niet-naleving van de verplichtingen van de Staat, zelfs na waarschuwingen van arbeidsrechters, is onaanvaardbaar.  Geconfronteerd met de politieke impasse om echte opvangmaatregelen te nemen, hebben de betrokken advocaten hun rechtszaken gebundeld en wenden zij zich nu tot het hooggerechtshof.  

Vandaag spreekt het Europees hof van de rechten van de mens zich voor het eerst uit en spoort ze België aan dringende en voorlopige maatregelen te nemen voor een asielzoeker die sinds juli wacht op een opvangplek, onderdak en materiële bijstand. 

De organisaties reageren verheugd op deze beslissing.

Rest de vraag of de Belgische Staat deze uitspraak  dit keer wel zal respecteren: tot hiertoe werd immers geen gevolg gegeven aan de inmiddels talrijke veroordelingen van de Belgische rechtbanken.

“Zal staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, en met haar de hele regering, eindelijk   de rechten van asielzoekers   respecteren met concrete maatregelen?   Zullen de ongeveer 5.000 mensen die nog steeds op straat slapen en wachten op een opvangplaats eindelijk gerespecteerd worde?  Zal onze routekaart "Dit is geen crisis", die begin september door een vijftigtal organisaties werd voorgesteld eindelijk serieus  worden genomen? Dit alles valt nog af te wachten” besluiten de humanitaire organisaties op het terrein.

 

Ondertekenaars: CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlanderen, Dokters van de Wereld, Humanitaire Hub, BelRefugees - Burgerplatform, Samusocial, Emmanuel Plasschaert, stafhouder van de balie te Brussel. 

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753