NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

België
Mensen onderweg of op de vlucht

[Open Brief] Oprichting van een onthaal-en oriëntatiecentrum voor migranten

Een jaar na ons voorstel een onthaal-en oriëntatiecentrum te creëren, schrijven we naar de regering: "Niets is veranderd".

Beste Premier,

Beste leden van de regering,

Exact een jaar geleden bedachten we een eenvoudige oplossing voor de paar honderd migranten in het Maximiliaanpark: zet de lege plaatsen van het onthaalsysteem voor asielzoekers in als rust- en infopunt. Haal hen uit de clandestiniteit en uit de grip van de smokkelaars. Maak hen wijs uit hun rechten, plichten en wettelijke mogelijkheden in ons land.  Leg hen uit dat Engeland misschien niet zo realistisch is als gedroomd.   Met andere woorden: zorg ervoor dat je de situatie onder controle houdt en boek vooruitgang. Met dat voorstel trokken we naar de regering en naar u,  de premier.  Jullie  wezen het voorstel resoluut af uit vrees voor een magneeteffect.

We vertelden jullie over de humanitaire hub die we intussen hadden opgericht en over de opvang door de burgers en in Haren.  We vertelden dat jullie grootste angst - het gevreesde aanzuigeffect -  ongegrond was.

Een half jaar geleden trokken we nog een keer naar de Wetstraat 16.   We vertelden jullie over de humanitaire hub die we intussen hadden opgericht en over de opvang door de burgers en in Haren.  We vertelden dat jullie grootste angst – het gevreesde aanzuigeffect-  ongegrond was: het aantal migranten in transit bleef en blijft tot op de dag van vandaag schommelen tussen de 500 à 700 mensen, ook na het voorzien van medische hulp of juridische info.  We vertelden over de 20%  migranten die geen flauw benul  hadden   over hun administratieve status en enkel de smokkelaars als informatiebron hadden. We vertelden jullie over het feit dat 1 op 3 migranten minderjarig is en  nood heeft aan wettelijke bescherming. 

U antwoordde ons dat onze actie genereus was maar dat de staat de wet moest respecteren.  Wij antwoordden u dat wat wij doen niet genereus is maar wel het strikte minimum.  Wij antwoordden  ook dat het niet de humanitaire organisaties, maar wel de Belgische staat is die (meermaals) veroordeeld werd voor het niet respecteren van wetten en internationale conventies.  Met andere woorden : wij vonden uw antwoord merkwaardig.

Intussen blijft deze regering tot in den treure  dag in dag uit kiezen voor nog maar eens een razzia,  nog maar eens een arrestatiegolf, nog maar eens een uitwijzingsbevel.  Ik denk dat u, Premier Michel, intussen al lang beseft dat deze tactiek geen zoden aan de dijk zet.   Het park is nog steeds niet “opgeruimd”.  Pendelaars en bewoners blijven geconfronteerd met deze realiteit.  Zij hebben niets aan deze zinloze loop van razzia’s, arrestaties en een papierberg met uitwijzingsbevelen.  Intussen stevenen de politiediensten af op een stevige razziamoeheid: zij zijn het die elke dag beseffen dat ze  water naar de zee brengen.

Wat ons leidt tot de vraag: bestaat er een waterkans dat jullie, de regering, gehecht is geraakt aan die 600 migranten?  Ze zijn al een jaar lang een vruchtbare voedingsbodem voor een gespierde communicatiestrategie en opzwepende tweets. Het ziet er intussen naar uit dat de gemeentelijke verkiezing zal draaien rond het thema van “de strijd” tegen illegale transitmigratie.   Het is waarschijnlijk een unicum in de Belgische geschiedenis: een verkiezing die zal draaien rond de gevaarlijke tsunami van 600 mensen.

Met andere woorden: het enige succesverhaal in dit verhaal, is het verhaal. 

Intussen krabben de Europese Commissie, de Internationale Organisatie voor Migratie en het Hoog-commissariaat voor Vluchtelingen zich achter de oren als wij hen zeggen dat onze regering de Vlaamse kust en Brussel beschouwt als ‘hotspots’ voor migratie in Europa.  Zij kijken ons vreemd aan als wij zeggen dat het gaat over 600 mensen.  Zij begrijpen het probleem niet.  Zij hebben andere katten te geselen. In Griekenland bijvoorbeeld, of Italië, of Libanon.  De Belgische kust associëren zij tot nader orde met grijze garnalen en een coup Brésilienne.

Intussen tekende de Belgische regering eind vorig jaar tijdens het Mondiaal Migratiepact  in New York  een akkoord waarbij ons land zich engageerde om te stoppen met het verspreiden van foutieve en opgeklopte informatie over migratie.  De regering engageerde zich er ook toe om  elke migrant – ook die zonder papieren- een humane behandeling te geven.

Beste premier, beste ministers:  zouden we niet eens  opnieuw aan tafel gaan zitten en werk maken van een eenvoudige oplossing voor een  - laat ons een kat een kat noemen - zeer kleinschalig probleem?  Zo kunnen jullie de beloftes gemaakt in New York meteen uitvoeren.   Het zou leiden tot enorme besparingen en een pak credibiliteit.  Dan hebben jullie meteen een uitstekend succesverhaal om mee naar de verkiezingen te trekken. 

Pierre Verbeeren, Algemeen Directeur Dokters an de Wereld

Mehdi Kassou, woordvoerder Plateforme citoyenne de soutien aux Réfugiés. 

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753