België
Mensen aan de rand van de samenleving

GRIEPVACCINATIECAMPAGNE was een succes

De griepvaccinatiecampagne van Dokters van de Wereld is afgelopen. Teams van artsen en verpleegkundigen trokken naar verschillende hotspots om er de meest kwetsbare mensen in onze land te vaccineren tegen de griep.

 

“We boden onze griepvaccinaties aan in onze vaste zorgcentra & projecten, maar omdat we een breder publiek wilden bereiken, zetten we een grootschalige mobiele outreachcampage uit.  Onze vaccinatieteams trokken daarvoor door heel Brussel: we bouwden vaccinatieplekken uit op allerlei plekken: in onthaalcentra van Les Petits Riens, in hotels waar daklozen verblijven, in de humanitaire hub of bijvoorbeeld ook in Doucheflux, waar mensen die leven op straat terecht kunnen voor een douche.” verklaart Sebastien Kervyn, hoofd van de vaccinatiecampagne bij Dokters van de Wereld.

“In totaal trokken we naar 13 verschillende plekken en werkten we samen met 10 verschillende partners.  De sterkte van Dokters van de Wereld is onze nauwe samenwerking met een multitude aan partners.  Zo kunnen we echt tot in de leefwereld van de kwetsbare mensen trekken.  Ook nu bleek dit een succes.”

In totaal werden 350 mensen gevaccineerd: dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met het vorige jaar:  “Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, werd een grootschalige informatie- en sensibilisatiecampagne opgezet: we organiseerden infosessies,  vaak in samenwerking met onze partners, we deelden bijna 1000 infobrochures uit en hingen 100 affiches in 7 talen uit uit in alle vaccinatieplekken.  Dit zorgde ervoor dat mensen al op voorhand geïnformeerd waren en mogelijke twijfels al werden weggewerkt. Want ja: ook bij onze patiënten is er soms sprake van vaccintwijfel.”

 

Het belang van een griepvaccin bij kwetsbare mensen

"We hebben ons gericht ons op een bijzonder kwetsbaar publiek: mensen die totaal zijn uitgesloten van zorg en daklozen die worden blootgesteld aan zeer moeilijke omstandigheden op straat.  Het verblijf van daklozen in opvangcentra maakt vaccinatie nog urgenter, omdat in deze ruimtes veel mensen onder één dak verblijven en de kans op besmetting groter wordt."

Door de beperkte voorraad aan vaccins, richtte de vaccinatiecampagne zich in eerste instantie tot de meest kwetsbaren: mensen met onderliggende chronische ziektes zoals diabetes of hartproblemen, 65+-ers of mensen met comorbiditeit.

 

THUISLOOS + COVID-19 + GRIEP = GEVAARLIJKE COCKTAIL.

De daklozenpopulatie is uitermate kwetsbaar voor COVID-19: daklozen kampen bovengemiddeld met gezondheidsproblemen die bij zowel en griep als een COVID-19 besmetting kunnen zorgen voor complicaties.  Bovendien kunnen ze zich veel minder goed beschermen tegen beide virussen omdat ze ofwel op straat leven, ofwel in gesatureerde opvangcentra verblijven waar sociale afstand en ventilatie moeilijker is.  Daarbij komt dat het gros van de patiënten zijn uitgesloten van het reguliere zorgsysteem en minder toegang hebben tot basismateriaal zoals maskers of desinfectiemateriaal.

Daarom is een bescherming tegen griep in deze tijden zo belangrijk, besluit Sebastien.  “We zijn dan ook heel blij dat we onze patiënten deze extra bescherming hebben kunnen bieden.”

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753