NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

België
Vrouwen & Empowerment

Gendergerelateerd geweld en migratie: het wegwerken van vooroordelen

Migratie versterkt de economisch onzekerheid en verzwakt de sociale banden en hulpnetwerken. Daarnaast worden migranten onderweg overmatig aan geweld blootgesteld.

 

In 2018 werd 58% van de migranten geconfronteerd met gendergerelateerd geweld (GGG) onderweg naar of in Europa. GGG is een “verzameling van wantoestanden tegen de wil van iemand  zijn op basis van maatschappelijke verschillen tussen mannen en vrouwen”. GGG tegen migranten is een bijzonder onzichtbare vorm van  geweld. Obstakels zoals de migratiestatus, racistische en gendergerelateerde stereotypes of taalbarrières zorgen ervoor dat de toegang tot zorg voor overlevers erg moeilijk is. De meerderheid van de slachtoffers slaagt er dan ook niet in om toegang te krijgen tot passende en ondersteunende zorg.

Het REACH OUT project, gefinancierd door het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden van de Europese Unie (2014-2020), werd in december 2019 gestart door Dokters van de Wereld België, Duitsland &Nederland en het Rode Kruis van Šid in Servië. Het project wil de autonomie en holistische behandeling van GGG-slachtoffers in een migratiecontext verbeteren. Het project voorziet interventies in de nabijheid van de migrantengemeenschappen en ontwikkelt netwerkactiviteiten om de samenwerking van de bestaande organisaties te verbeteren.  

Het project doet ook aan pleidooi op  lokaal, nationaal en Europese niveau  om de schendingen van de mensenrechten bij deze overlevers van GGG meer zichtbaarheid te geven. De publicatie van “Reach out, Addressing gender-based violence faced by migrants and refugees in Europe : how to respond and why it is important” maakt deel uit van dit project. Deze publicatie is gebaseerd op wetenschappelijke werken en veldervaringen  en ontmantelt stereotypen rond migratie en gender. De blootleggen van deze stereotypen is een eerste stap naar het engagement om de rechten van overlevers van gender gerelateerd geweld te verdedigen.

Reach out publicatie

Download

Cover Reach Out

europe drapeau

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Program of the European Union (2014-2020)

Project : REACH OUT – 856864

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753