NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

België
Mensen aan de rand van de samenleving

Geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum in Molenbeek en Anderlecht: veel meer dan toegang tot gezondheidszorg

Doktersraadpleging, psychologische hulp, sociale diensten en schuldbeheer, maar ook  toneel, inburgeringscursussen of voedingsadvies… Een geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum (GWGC) is een plek waar mensen terechtkunnen voor een integrale aanpak van problemen op verschillende levensdomeinen. 

Het GWGC Ribaucare  in Molenbeek is operationeel sinds 2017 en in dezelfde filosofie opent in het voorjaar van 2023 een nieuw centrum in de Anderlechtse wijk Kuregem.

Beide projecten zijn het resultaat van een samenwerking tussen Solidarimmo en Dokters van de Wereld, met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) , toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een alternatief voor versnipperde HULPverlening

In wijken waar veel inwoners moeizaam toegang vinden tot aangepaste zorg- en hulpverlening, maakt dit soort centra de toegang makkelijker en laagdrempelig.  De filosofie vertrekt vanuit de noden van de buurtbewoners zelf en brengt organisaties samen op één plek om een integraal zorgaanbod te ontwikkelen.  Hierdoor wordt ook de sociale cohesie in de wijk versterkt.

De missie van Ribaucare  luidt als volgt : “ervoor zorgen dat iedereen zijn weg vindt naar aangepaste zorg en sociale ondersteuning, zowel op individueel als collectief niveau, ongeacht hun specifieke situatie, zonder stigmatisering en steeds vanuit een emancipatorische insteek.”

Het nieuwe centrum van Kuregem, dat in het voorjaar van 2023 zijn deuren opent, zal tussen 5.000 en 6.000 personen per jaar kunnen ontvangen. De ambitie? Een centrum voor en door de wijk: “Wij hopen dat dit nieuwe centrum een dynamische ontmoetingsplek wordt waar alle inwoners van Kuregem en de nieuwe wijk Biestebroeck samenkomen en en samen werken aan een zorgzame en veerkrachtige buurt.”

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753