NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

België
Mensen aan de rand van de samenleving

Elke avond geconfronteerd met daklozen die geen bed meer vinden voor de nacht

De voorbije weken worden de medewerkers van Dokters van de Wereld in Brussel steeds vaker geconfronteerd met dakloze mensen die niet aan een bed of zorg raken. “De opvangcentra voor daklozen zijn al een hele tijd volledig gesatureerd. Er is een structurele crisis bij Fedasil.  Dit weekend vriest het. We zitten volop in de vierde COVID-golf.  Toch slapen honderden mensen deze nacht buiten. Een oplossing is nu nodig.”

 

Wie aan het Brusselse Zuidstation wacht op de tram, wordt geconfronteerd met vierde wereld-taferelen:   “Tientallen daklozen liggen achter een hek te slapen op bevlekte, natte matrassen of gewoon op de grond tussen het vuil.” vertelt Maité Montuir, coördinator van de Medibus die elke dinsdagavond naar het Zuidstation trekt om paramedische hulp te bieden.

Asielcrisis + gesatureerde opvang

De oorzaken van deze bottleneck is divers, met de crisis bij Fedasil bovenop de al bestaande saturatie in de Brusselse daklozenopvang als voornaamste verklaring:

“Sinds weken worden elke dag  150 tot 200 mensen opvang geweigerd bij Fedasil.  Zij kunnen nergens terecht omdat de Brusselse opvangcentra nu al tsjokvol zitten.  Onder hen bevinden zich elke dag tot 50 niet-begeleide minderjarigen.  Het gaat over mensen die   asiel willen aanvragen in ons land, die uren in de rij staan omdat ze niet illegaal willen verblijven in ons land, net  zoals Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi het wil, om vervolgens geconfronteerd te worden met gesloten asielloketten en de boodschap krijgen een plekje te zoeken op straat om te slapen.  In volle pandemie, met aankomende vriestemperaturen is hier maar één beschrijving  voor: totaal onaanvaardbaar.” 

Vanop het terrein:  “Weigering van of geen antwoord door Fedasil leidt tot toevloed aan mensen op zoek naar medische hulp”

De kou, de vierde COVID-golf het gebrek aan perspectief en hulp zorgt voor een pijlsnelle degradatie van de mentale en fysieke gezondheidstoestand.  De Brusselse projecten waar Dokters van de Wereld actief is (de Medibus, Zorgcentrum Athena, de humanitaire hub) zien elke dag een toevloed van asielzoekers die niet aan medische hulp geraken omdat ze geweigerd werden door of geen antwoord krijgen van Fedasil.  “Na omwegen komen ze terecht in de humanitaire hub, de medibus of de zorgcentra waar we werken en plekken zijn die  vaak gesatureerd zijn.  Wij kunnen het manke beleid van de overheid niet blijven opvangen.”

Naast de crisis bij Fedasil worden alle humanitaire terreinorganisaties geconfronteerd met opvangcentra die volledig gesatureerd zijn. “Gisteren nog kwamen nog 8 mensen langs op de Medibus voor wie we na vele telefoontjes geen bed konden vinden.”  Door de saturatie in alle opvangcentra wordt ook de situatie van gezinnen op straat steeds precairder: “Tijdens de winter vorig jaar   moesten de opvangcentra zo’n 10 families per maand weigeren. In augustus augustus zaten we aan een gemiddelde van 200 geweigerde families per maand.   Sinds deze herfst (oktober) tellen de mobiele nachtteams zo’n 80 gezinnen die de nacht op straat doorbrengen.”

Ook de aangepaste opvang voor niet-begeleide minderjarigen blijft ondermaats. Sinds het persbericht dat Dokters van de wereld begin september uitstuurde, werden geen oplossingen gevonden.

Dokters van de Wereld vraagt aan de federale en regionale autoriteiten om snel werk te maken van oplossingen die kunnen voorkomen dat komende decembermaand honderden mensen de kerst zullen moeten doormaken op straat.

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753