België

Dokters van de Wereld van start met nieuw project in Anderlecht

Dokters van de Wereld zet de verankering in Anderlecht verder: nadat 2017 van start werd gegaan met het medisch zorgproject ‘Kure & Care’ in Kuregem, gaat Dokters van de Wereld nu een stap verder met een bouwproject in samenwerking met Citydev.

2017 was de aftrap van 2 medische zorgcentra in Molenbeek en Kuregem. Beide projecten evolueren stapsgewijs van een medisch aanbod naar holistische, geïntegreerde zorgcentra, waarbij het medisch aanbod wordt aangevuld een dienstaanbod dat bijdraagt aan het breder welzijn en gezondheid van de burger.

Dat gaat dan bijvoorbeeld over kinesitherapie, dieet-advies, woonbegeleiding of bijvoorbeeld verslavingsbegeleiding.Wat het project in Anderlecht betreft, zal het toekomstige dienstaanbod in overleg met de buurtbewoners worden uitgedacht via een participatief overlegmodel.

Primeur voor Dokters van de Wereld

Dit project is het resultaat van een volkomen nieuw partnerschap tussen citydev.brussels en Dokters van de Wereld en kwam tot stand dankzij de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort. Die koos ervoor Grondels op de lijst te zetten met projecten die in aanmerking komen voor subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Naast 35 geconventioneerde woningen omvat Grondels ook een geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum van ongeveer 1.500 m², dat zal worden beheerd door Dokters van de Wereld.

Het centrum zal de gezondheidszorg in de Brusselse probleemwijken verbeteren, maar ook andere diensten aanbieden. Zonder vooruit te lopen op de keuzes die de bevolking zal maken, gaat het bijvoorbeeld om kinesitherapiesessies, een moeder-en-kindruimte of opleidingen rond gezonde voeding.

Pierre Verbeeren, algemeen directeur van Dokters van de Wereld: “Dokters van de Wereld zag dat de wijk zich volop ontwikkelde en dat het gezondheidszorgaanbod zich daaraan moest aanpassen. We wilden die aanpassing samen met de bewoners van de wijk en de plaatselijke drijvende krachten uitdenken.”

Ontwikkeling van de buurt

Het project Grondels maakt deel uit van CityGate I. Dat is de eerste fase van het grootschalige CityGate-programma van citydev.brussels, dat de Biestebroekwijk ingrijpend zal veranderen (meer dan 100.000 ontwikkelde m² met woningen, voorzieningen en economische en openbare ruimten). Grondels is de derde fase van CityGate I. De werken voor de eerste twee fasen, Kuborn en Goederen, zijn al aan de gang.

CityGate I speelt in op de behoefte aan woningen, economische activiteiten en voorzieningen in de wijk, zodat die kan uitgroeien tot het ‘scharnier’ tussen de Kuregemwijk, het Zuidstation en de toekomstige projecten langs het kanaal.

De architecturale bijzonderheid zit 'm in de hoefijzervorm van het gebouw. Die sluit harmonieus aan op het toekomstige Grondelsplein. Bovendien kan dankzij die vorm de binnenkant van het huizenblok zo worden ingericht dat de privacy van de bewoners wordt gevrijwaard en ondervinden ze geen hinder van de nabije spoorlijn.

Dit project smeedt de verbinding tussen de oude en de nieuwe Biestebroekwijk. Grondels ligt centraal in het CityGate-totaalproject en zal het geplande voorzieningenaanbod (school, winkels, multifunctioneel gebouw, ruimte voor ateliers ...) vervolledigen met zijn sociaal en gezondheidscentrum.  Daar is zeker en vast behoefte aan in deze wijk en het zal dus erg positief bijdragen tot haar heropleving”, aldus Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels.

In samenwerking met Immo Louis De Waele en architectenbureau BAEB.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753