België
Mensen aan de rand van de samenleving

Dokters van de Wereld nu ook actief met antennepost in Brugge

Een groot aantal Belgen leeft in moeilijke omstandigheden, aan de rand van de samenleving of onder de armoedegrens. In zo’n gevallen zijn doktersbezoeken vaak het eerste waarop bespaard wordt. Dokters van de Wereld dient sinds een jaar medische zorg toe aan inwoners van Brugge die moeilijk toegang vinden tot de reguliere gezondheidszorg. Elke vrijdagvoormiddag kunnen de meest kwetsbaren op consultatie bij een arts of verpleegkundige in de antennepost van Dokters van de Wereld in het inloophuis ’t Sas te Brugge.  De patiënten die in Brugge langskomen zijn over het algemeen ‘gewone’ Belgen met de Belgische nationaliteit, dakloos, mannelijk en van middelbare leeftijd.

“Binnen ons inloophuis ’t Sas merken we bij bepaalde bezoekers heel wat medische problemen, zowel fysiek als psychisch.” vertelt ’t SAS-voorzitter Pablo Annys. De toegang tot de nodige medische zorg is voor hen niet altijd vanzelfsprekend omwille financiële problemen, het niet aangesloten zijn bij een mutualiteit of door mentale problemen. Vanuit die observatie werd besloten we een medische permanentie te organiseren in samenwerking met Dokters van de Wereld.”

Eind 2017 werd de antennepost van Dokters van de Wereld opgestart in het inloophuis. De consultaties vinden plaats in een kabinet dat is ingericht met een onderzoekstafel, een bureau en een kleine apotheek met basismedicatie. Zes dokters en zeven verpleegkundigen bemannen elke maand vrijwillig één keer de post. Eenmaal de gezondheid van de cliënt opnieuw stabiel is, zorgen sociale assistenten van het OCMW en het inloophuis ervoor dat waar mogelijk ook de administratieve kopzorgen worden aangepakt. Dat doen ze o.a. door de cliënt wegwijs te maken in de verschillende diensten van de gezondheidszorg.

Het gaat vooral over ‘gewone’ Belgen in grote armoede, die geen mutualiteit meer hebben, aan zorguitstel doen of bij wie de zorgband opnieuw moet worden opgebouwd

De patiënten die we zien in Brugge hebben een duidelijk profiel” vertelt Alexis Andries, Directeur van de Vlaamse projecten voor Dokters van de Wereld “83% van de patiënten  heeft de Belgische nationaliteit, 80% is een man en de gemiddelde leeftijd is  43 jaar. Wat opvalt is dat  78% aangeeft dakloos te zijn.  Het gaat dus vooral over ‘gewone’ Belgen in grote armoede, die geen mutualiteit meer hebben, aan zorguitstel doen of bij wie de zorgband opnieuw moet worden opgebouwd.  De pathologieën variëren van tandproblemen, verslavingsproblematieken, chronische ziekten zoals diabetes of huidaandoeningen.”

In 2019 kwamen tot nu toe 16 mensen langs met een medische vraag. Twaalf van hen konden effectief op consultatie bij de verpleegkundige of dokter. Vier personen bleken na het onthaalgesprek niet in aanmerking te komen omdat ze terecht konden bij een reguliere arts.

Met de hulp van Dokters van de Wereld wil het inloophuis een opstap zijn naar de reguliere gezondheidszorg. We streven er samen naar om de meest kwetsbaren aansluiting te doen vinden bij de mutualiteit of bij een vaste huisarts. Het is dus voor alle duidelijkheid niet de bedoeling om een alternatief circuit te creëren, waar mensen die wel de toegang tot medische zorgen hebben, in terecht komen.” Besluiten voorzitter Annys & Alexis Andries van Dokters van de Wereld.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753