België
Mensen onderweg of op de vlucht

Dokters van de Wereld: geruchten over tbc en schurft niet bevestigd in de cijfers

De vakbonden van De Lijn hebben besloten om niet meer te stoppen bij het Noorstation. Ze vrezen voor hun gezondheid en die van hun passagiers.

“Uit de cijfers van de medische consultaties (zie bijlage) in de humanitaire hub, is er van een uitbraak van TBC, malaria of schurft geen sprake: het aantal vermoedelijke gevallen van TBC blijft stabiel, het aantal gevallen van schurft is zelfs gedaald.  Er is dus niets nieuws onder de zon: er zijn niet meer migranten, niet meer ziekten, geen plotse outbreaks en epidemieën.  Wat wel verslechtert is de mentale en fysieke gezondheid van de migranten op doorreis: de stress, vochtigheid, kou, onzekerheid, de honger, het door en door precaire leven heeft een grote impact op de gezondheidstoestand.”, vertelt Pierre Verbeeren, directeur van Dokters van de Wereld.  Het zou nuttig zijn om alvorens uitspraken te doen over epidemieën, absoluut zeker te zijn dat de cijfers en feiten kloppen.  Qua stigmatisering heeft deze groep het al stevig te verduren.

In augustus 2017 alerteerde Dokters van de Wereld de Brusselse gezondheidsdiensten m.b.t. mogelijke  gevallen van schurft en tuberculose die in het Maximiliaanpark werden vastgesteld. Sindsdien doet Dokters van de Wereld een nauwgezette monitoring en zijn er samen met FARES & het Sint-Pietersziekenhuis duidelijke procedures ontwikkeld als er sprake is van een vermoeden van één van bovenstaande aandoeningen.

In een rapport van de FOD Volksgezondheid dat eind 2017 werd uitgestuurd naar de federale regering, is er geen bedreiging voor de Belgische volksgezondheid: en dat is dus nog steeds het geval.

Anderzijds is Dokters van de Wereld blij dat na de gemeenten Brussel en Schaarbeek, de Brusselse regering en de lokale politiediensten,  nu ook de Vlaamse vakbonden en de  Lijn hun steun geven aan de oprichting van een onthaal- en oriëntatiecentrum op te richten. Er is voldoende draagvlak om een plaats te creëren waarbij zowel de migranten, passagiers en chauffeurs baat bij hebben.  We herinneren de open brief aan de premier van 20 september vorig jaar, waarop helaas nooit een antwoord kwam.  Deze brief, geschreven in samenwerking met verschillende organisaties, schetst nogmaals het probleem en de oplossing.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753