NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking te helpen aan voedsel, medische zorg en andere essentiële hulp.

 

IK DOE EEN GIFT

Dokters van de Wereld en haar lokale partners in Marokko: de focus ligt bij de meest kwetsbare mensen

Aardbeving in Marokko

 

Anna Rosès i Belló, Algemeen coördinator van Dokters van de Wereld in Marokko:

"Wij hebben informatie over de urgente behoeften van slachtoffers van de aardbeving. Onze lokale partners doen er op dit moment alles aan om in deze behoeften te voorzien en daarnaast werken zij aan een uitgebreidere evaluatie. Zij kunnen rekenen op de steun van Dokters van de Wereld, voor onder meer logistieke, financiële en technische ondersteuning." 

carte maroc

De aardbeving trof Marokko op 8 september om 23:00 uur (lokale tijd). Op dit moment bereiden de lokale partners, ondersteund door Dokters van de Wereld, zich voor om de behoeften van de getroffen bevolking te evalueren. Aan de hand van deze evaluatie kunnen zij reageren op de middellange en lange termijn behoeften.

Ze zullen dit doen in de twee zwaarst getroffen gebieden (zie kaart hierboven), namelijk de provincies Al-Haouz, het epicentrum van de aardbeving, en Taroudant. Deze twee gebieden kennen het grootste aantal slachtoffers wat betreft doden en gewonden. Het voorlopige dodental staat al op meer dan 2.900 mensen.

Deze evaluatie betreft de continuïteit van de zorgverlening, de basisbehoeften op het gebied van geestelijke gezondheid, psychosociale ondersteuning en gendergerelateerd geweld," legt Anna Rosés i Bello uit.

Er wordt extra aandacht besteed aan de meest kwetsbare mensen: overlevenden van (seksueel) geweld, sekswerkers, druggebruikers, waarbij een interdisciplinaire benadering wordt gehanteerd. Een benadering die tegelijkertijd rekening houdt met de situationele positie van de bevolking, zoals onderwerping aan verschillende vormen van overheersing of discriminatie.

Gezien de aanzienlijke vernieling van infrastructuur en gebouwen moet de evaluatie ter plaatse helpen om het herstel van aanhoudende zorgverlening en logistieke ondersteuning te versnellen.

Tenslotte wil Dokters van de Wereld psychosociale ondersteuning en coaching voor eerstehulpverleners opzetten, met name bij de behandeling van trauma’s of gendergerelateerd geweld.

 

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11VEF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753