NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Aardbeving in Marokko. “alles op alles inzetten opdat de zorgdiensten kunnen blijven werken”

Interview met Dr. Tarik Oufkir, Directeur van de organisatie MS2 – Maroc Solidarité Médico-Sociale, en partner van Dokters van de Wereld.

Wat zijn de meest urgente noden op dit moment? En in de komende dagen?

"Op dit moment zijn de reddingsoperaties om slachtoffers uit het puin te helpen nog volop aan de gang.  Daarnaast heeft de bevolking nood aan basishulp zoals tenten, voedsel, water, hygiëneproducten of verlichting.

Niet te onderschatten ook is de acute nood aan psychologische begeleiding van de slachtoffers en de hulpverleners:  zij hebben gruwelijke beelden gezien, zonder tijd te hebben om dit te verwerken.

De aardbeving heeft heel wat zorgstructuren verwoest: het is dan ook van  cruciaal belang  dat de continuïteit van de zorg hersteld wordt,  vooral voor  kwetsbare mensen zoals kinderen, (zwangere) vrouwen of bijvoorbeeld mensen met chronische ziekte of een handicap."

Waarom ondersteunt Dokters van de Wereld specifiek lokale partners  in de afgelegen dorpen en de moeilijk bereikbare berggebieden?  

"Eerst en vooral omdat de  afgelegen dorpen het zwaarst zijn getroffen. Hier zijn de noden het grootst, omdat ze ver verwijderd liggen of zijn afgesneden van  basisvoorzieningen. Deze gebieden moeten prioriteit krijgen bij het op poten zetten van de humanitaire hulp tijdens de komende dagen en weken.

Daarnaast zet Dokters van de Wereld doelbewust haar expertise rond urgenties ter beschikking aan lokale Marokkaanse partners die zich al voor de aardbeving bevonden in deze moeilijk bereikbare zones.  Zij  kennen het gebied en de getroffen gemeenschappen door en door.  Door samen te werken kunnen we grootschalige én lokaal verankerde hulp bieden."

Welke mensen zijn nu prioriteit bij het ontplooien van noodhulp?

"Sowieso de mensen die zijn afgesneden van alle basisdiensten.  Daarnaast tellen we onder de slachtoffers heel wat kwetsbare mensen.  Dat gaat dan bijvoorbeeld over vrouwen en kinderen, oudere personen, mensen met handicap en personen die voordien al kampten met een ziekte. 

Daarnaast moeten we ook aandacht besteden aan overlevers van gender gerelateerd geweld en sociaal kwetsbare mensen zoals daklozen, sekswerkers en druggebruikers.  Zij hadden al het voor de aardbeving moeilijk om aan zorg te raken.  Door deze ramp worden ze dubbel zo kwetsbaar."

Wat vrezen jullie op middellange termijn? We denken dan aan epidemieën of besmettelijke ziekten die zich verspreiden?

"Het gebrek aan basisvoorzieningen kan inderdaad leiden tot epidemieën en ziekten als gevolg van een gebrek aan hygiëne en voedsel. We kunnen dit voorkomen door de voortzetting van de basisdiensten te garanderen en strenge hygiënische normen in te voeren.  

Daarnaast is het herstel en stabilisatie van het zorgsysteem van primordiaal belang. Of het nu gaat over mensen met diabetes, dialyse-patiënten, zwangere vrouwen of druggebruikers die aan substitutie-therapie doen: deze mensen liggen misschien niet op een draagberrie maar kunnen niet functioneren als het zorgsysteem onderbroken blijft.  Het zijn noden die in de naweeën van een ramp vaak naar de achtergrond verschuiven terwijl ze net zo belangrijk zijn voor het herstel van een samenleving."

 

médecins du monde, seisme, maroc

De afgelegen dorpen zijn het hardst getroffen. De humanitaire noden zijn er enorm.

Hoewel geestelijke gezondheid tijdens dit soort rampen  vaak op de tweede plaats komt, is ze van fundamenteel belang

In dezelfde lijn: hoe belangrijk is geestelijke gezondheid tijdens dit soort natuurrampen?

"Hoewel geestelijke gezondheid tijdens dit soort rampen inderdaad ook vaak op de tweede plaats komt, is ze van fundamenteel belang.  Psychologische trauma’s komen bij dit soort rampen vaak voor en hoewel ze onzichtbaar zijn, hebben ze een erg grote impact op de fysieke en mentale gezondheid van een getroffen land.

Psychologische ondersteuning is dan ook essentieel om deze trauma's te boven te komen,  de getroffen mensen te helpen hun leven weer op te bouwen en hen te ondersteunen in hun mentale weerbaarheid."

Hoe kunnen lokale organisaties en verenigingen zich mobiliseren tegenover grote internationale NGO's?

"Gezien de enorme zorgvraag is het belangrijk om alle lokale, nationale én internationale spelers   te mobiliseren. Alleen samenwerking en coördinatie tussen al deze spelers zal zorgen voor een doeltreffende, gecoördineerde en duurzame humanitaire respons.  Hierbij is de expertise en kennis van de lokale spelers essentieel.    Daarom zijn we blij dat een internationale humanitaire organisatie als Dokters van de Wereld ervoor kiest om lokale organisaties zoals de onze te ondersteunen in ons werk."

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753