NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Tunesië
Mensen onderweg of op de vlucht

Dokters van de wereld en 14 andere humanitaire organisaties uiten hun bezorgdheid over de situatie van migranten in Tunesië

 

 

Discriminatie en geweld

De organisaties zijn verontrust over de situatie van migranten in Tunesië en de toename van geweld tegen hen.   Migranten in Tunesië worden steeds vaker het slachtoffer van geweld, willekeurige arrestaties en uitzettingen.

De organisaties zijn zich bewust van de uitdagingen waar Tunesië voor staat en willen graag bijdragen aan een wereldwijd, inclusief debat over het migratievraagstuk. Hiermee willen we duurzame oplossinben vinden waarbij de Tunesische staat, de Europese Unie en het maatschappelijk middenveld verantwoordelijkheden delen. We streven naar het behoud van de rechten van alle mensen en hun toegang tot essentiële diensten, waaronder ook gezondheidszorg.

De ondertekenaars :

 

 • herbevestigen krachtig de intrinsieke waarde van elk individu, ongeacht zijn of haar afkomst of administratieve status. We herinneren er ook aan dat elke persoon het recht heeft om met redelijkheid, waardigheid en rechtvaardigheid te worden behandeld, in overeenstemming met de mensenrechten en de internationale, regionale en nationale normen en overeenkomsten, en bovenal met de rechten die met betrekking tot internationale bescherming en kinderbescherming die door Tunesië zijn geratificeerd.
 • uiten hun bezorgdheid over de situatie van migranten aan de Tunesisch-Libische en Tunesisch-Algerijnse grens en in stedelijke gebieden, met name in Sfax.
 • roepen de Tunesische autoriteiten op om nationale en internationale maatschappelijke organisaties makkelijker toegang te geven tot de gebieden waar de mensen zich bevinden die door de veiligheidstroepen in juli 2023 zijn verdreven. Zij bevinden zich immers in een zeer kwetsbare situatie, die hen blootstelt aan meerdere gevaren voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.
 • zijn bereid om bij te dragen aan de coördinatie van de inspanningen van alle belanghebbenden. Dit is nodig om maatregelen in te voeren ter bescherming van de meest kwetsbaren (en in het bijzonder degenen die door de autoriteiten zijn ontheemd) en om structurele en duurzame oplossingen te vinden die de eerbiediging van hun rechten garanderen.
 • roepen maatschappelijke organisaties op om zich in te spannen om sociale cohesie en solidariteit tussen de verschillende gemeenschappen te bevorderen, in overeenstemming met de geschiedenis van Tunesië.
 • roepen de internationale gemeenschap op om Tunesië te steunen en te kiezen voor een benadering gebaseerd op mensenrechten. We moeten een op veiligheid gebaseerde benadering vermijden. Deze heeft immers een uiterst nefaste invloed op de rechten van burgers binnen de Afrikaanse Unie, vergroot de gevaren op migratieroutes en versterkt mensenhandelnetwerken en discriminatie.

 

De ondertekenende organisaties herhalen hun oproep tot verantwoordelijkheid, solidariteit en dialoog, en zijn bereid bij te dragen aan elke inspanning voor een samenleving die de fundamentele rechten van iedereen respecteert.

 

 • Dokters van de Wereld 
 • Arci Cultura e Sviluppo (ARCS)
 • Association des Étudiants et Stagiaires Africains en Tunisie (AESAT)
 • Association Mnemty
 • Avocats Sans Frontières (ASF)
 • Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo ONLUS (CIES Tunisie)
 • Cooperation for the development of emerging countries (COSPE ONLUS)
 • Danish Refugee Council (DRC)
 • European Committee for Agricultural Training (CEFA)
 • Handicap International | Humanity & Inclusion (HI)
 • Les Enfants de la Lune - Humanitarian Coalition
 • Norwegian Refugee Council (NRC)
 • Santé Sud
 • Terre d’Asile Tunisie (TAT)
 • World Organisation Against Torture (OMCT)

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753