Democratische Republiek Congo
Mensen in noodsituaties

COVID-19 in Congo : Wat doet Dokters van de Wereld?

Onze strijd tegen de pandemie concentreert  zich op de steden Bukavu & Kinshasa  :

15.668
bevestigde gevallen
564
overlijdens
100 centra
Coronaproof gemaakt
Onze aanpak:
  • Onze teams hebben de triagecircuits versterkt in 100 sanitaire centra en 2 transitcentra voor ex-kindsoldaten
  • We hebben triagecentra en isolatiecentra opgezet: 106 positieve gevallen werden via de triage- en isolatiecentra behandeld door Dokters van de Wereld.  Niemand van het zorgpersoneel raakte besmet.
  • Tijdens de 100 opleidingen rond preventie en controle hebben we de 1399  eerstelijnsmedewerkers opgeleid.
  • We hebben sensibiliatiesessies georganiseerd in 20 buurten in Bukavu over hoe mensen zich moeten beschermen tegen COVID-19
  • We hebben beschermingsmateriaal – zoals zeep, handschoenen, maskers en beschermingspakken- uitgedeeld in 100 sanitaire centra
Isolatiecentrum ondersteund door Dokters van de Wereld
Isolatiecentrum ondersteund door Dokters van de Wereld

"In het begin van de epidemie weigerden veel zorgmedewerkers in contact te komen met zieken, uit angst besmet te raken. Dokters verlieten de ziekenhuizen en patiënten verschuilden zich in hun kamer als ze hoorden dat er een vermoedelijk COVID-19-geval in het ziekenhuis lag. Vandaag is er minder stigmatisering. Mensen verstoppen zich niet meer en durven naar het ziekenhuis te komen om zich te laten verzorgen als ze symptomen vertonen."

Camille, arts in een zorgcentrum dat ondersteund wordt door Dokters van de Wereld.

 

Kinderen op straat tijdens de pandemie

"De straatkinderen leefden al voor de pandemie zonder dak boven het hoofd. Maar COVID-19 heeft het leven voor hen nog moeilijker gemaakt. Tijdens de noodtoestand in Kinshasa, viel al hulp weg en konden ze nergens meer bijklussen, bijvoorbeeld door dingen te verkopen of te bedelen."

Marguerite, medewerker van REEJER, partner van Dokters van de Wereld

Wat doen we voor de straatkinderen ?
  • In Bukavu en Kinshasa reden 2 keer per dag  mobiele klinieken uit om zorg te verlenen aan de straatkinderen
  • In Kinshasa organiseerden we mobiele kantines met voedselbedeling
  • We ondersteunen onze partners in de psychosociale begeleiding en COVID-19-sensibilisatie van de straatkinderen, ook de kinderen die verbleven in een opvangcentrum.

Esther, 8 jaar : « Nu weet ik dat we onze handen moeten wassen, moeten hoesten in onze elleboog en een masker moeten dragen. »

Jonas, 12 jaar, woont in een opvangcentrum  : «Ik voel me goed hier. Normaal vind ik geen eten en moet ik slapen onder een brug. Hier krijg ik 3 keer per dag eten en heb ik een matras en zowaar een tv.»  

Mobiele kantine in Kinshasa
Mobiele kantine in Kinshasa
Mobiele Kliniek voor straatkinderen
Mobiele Kliniek voor straatkinderen

Neem contact met ons op

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753