België
Mensen aan de rand van de samenleving

Covid-19: Hoe aan thuisquarantaine doen als je geen huis hebt?

België wordt geconfronteerd met een dreigende corona-epidemie. Hoewel de Belgische autoriteiten verschillende doortastende maatregelen hebben genomen, zijn deze tot hiertoe niet aangepast  voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen aan de rand van onze samenleving. De sector is momenteel in overleg met de betrokken overheden om tot oplossingen te komen.

Dokters van de Wereld werkt elke dag met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving: daklozen, gezinnen die op straat leven, en mensen die omwille van hun statuut worden uitgesloten van de reguliere zorg. De organisatie heeft zich gemobiliseerd om deze epidemie het hoofd te bieden en de gezondheid van haar patiënten en medewerkers te beschermen: “Dokters van de Wereld volgt de instructies van het Ministerie van Volksgezondheid en past preventieve maatregelen toe bij alle mensen die langskomen in onze gezondheidscentra, antennes en mobiele missies zoals de Medibus of de winteropvangcentra voor daklozen.”

Maatregelen niet aangepast aan de leefwereld van de meest kwetsbare mensen in ons land.

“Wij stellen vast dat er bij de huidige richtlijnen en adviezen tot op heden geen rekening wordt  gehouden met deze bevolkingsgroepen: bijna 80% van de mensen die Dokters van de Wereld ziet in de consultaties zijn dakloos of slecht gehuisvest. Het advies om thuis te blijven bij ziektesymptomen is voor hen simpelweg geen optie.”

Het zijn niet kwetsbare personen die een risico vormen, wel de zorgsystemen die deze kwetsbare personen doelbewust uitsluiten van een toegang tot medische zorg.

Nood aan de creatie van isolatieruimtes voor de meest kwetsbare inwoners van ons land.

De overheden moeten daarom initiatieven nemen die gericht zijn op deze bevolkingsgroepen en met name van huisvesting en toegang tot gezondheidszorg voor iedereen tot een prioriteit maken. 

“Dokters van de Wereld is intussen samen met de daklozensector in overleg met de (Brusselse) regering om te zoeken naar aangepaste maatregelen zoals de creatie van kwalitatieve isolatieruimtes en voldoende capaciteit in de ziekteboegen voor deze bevolkingsgroepen“,vertelt Alexis Andries, Directeur Belgische projecten. "Ons jarenlang pleidooi waarbij we vragen voor een gelijke en universele toegang tot (preventieve) zorg, onafhankelijk van je nationaliteit, papieren of inkomen, is meer dan ooit pertinent: het zijn niet kwetsbare personen die een risico vormen, wel de zorgsystemen die deze kwetsbare personen doelbewust uitsluiten van een toegang tot medische zorg. ”

Geen toegang tot zorg.

Daarnaast hebben de bevolkingsgroepen die Dokters van de Wereld verzorgt structureel gezien  minder toegang tot de gezondheidszorg dan de rest van de bevolking: 82% van de patiënten die Dokters van de Wereld ziet in haar Europese ‘domestic programs’ heeft geen enkele toegang tot zorg. Het zien van een arts is voor hen dermate ingewikkeld en hun kwetsbaarheid - daklozen kampen bijvoorbeeld vaker met chronische aandoeningen- stelt hen bloot aan grotere risico's. Door hen in onwaardige omstandigheden te laten (over)leven, zijn  deze bevolkingsgroepen nog kwetsbaarder voor het coronavirus, met gevolgen die ernstiger kunnen zijn op vlak van gezondheid. Hoewel het risico tot besmetting voor hen niet groter is dan bij de rest van de bevolking, is het risico dat ze zwaarder getroffen worden bij besmetting significant groter. 

 

1212 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753