België
Mensen onderweg of op de vlucht

Brief aan de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Zes organisaties sturen een brief naar de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block om haar te verwelkomen en te vragen de limiet op asielaanvragen op te heffen.

Mevrouw de Minister,
Geachte Mevrouw De Block,

We vernemen via de pers dat u benoemd wordt tot Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Wij houden er vooreerst aan u hiervoor te feliciteren en hopen zeer snel met u te kunnen samenwerken in het kader van uw nieuwe verantwoordelijkheden. Daarom spreken wij u graag aan over de recente beslissing van uw voorganger, de heer Théo Francken en de gevolgen die uit deze beslissing zijn voortgevloeid.

U weet beslist dat op 22 november 2018 een dagelijkse beperking van de toegang tot de Dienst Vreemdelingenzaken werd ingesteld.

Dit heeft als gevolg dat personen die asielaanvraag wil indienen zich het recht tot aanvraag, studie van het dossier of subsidiaire bescherming en het recht op onthaal ontzegd zien. Wij hebben de beleidsmakers geïnformeerd en gedocumenteerd dat honderden mensen – vrouwen, kinderen en mannen – zich elke ochtend in de barre winterkoude voor een gesloten deur bevonden.

Vorige week werd een baby van nog geen paar maand oud met onderkoelingsverschijnselen aangetroffen in de wachtrij voor de Dienst Vreemdelingenzaken. Gelukkig is hij met spoed kunnen worden verzorgd.

Vorige week werd een baby van nog geen paar maand oud met onderkoelingsverschijnselen aangetroffen in de wachtrij voor de Dienst Vreemdelingenzaken.

Wij zijn blijven hameren op de desastreuze gevolgen van deze beslissing, door onder andere te wijzen op de druk die deze beslissing op de eerstelijns actoren uitoefent. Deze situatie is onhoudbaar, onmenselijk en getuigt van een gebrek aan menswaardigheid, die ons bijzonder na aan het hart ligt.

Wij, ondergetekenden, nemen kennis van het feit dat u beslist heeft hier zo snel mogelijk aan te verhelpen door de annulering van de beslissing van uw voorganger om het aantal asielaanvragen tot 60 per dag te beperken.

Desalniettemin menen wij ook te hebben begrepen, dat dit progressief zal ingevoerd worden en dit is dan weer in tegenstrijdigheid met het respect van de rechten van de asielzoekers die zich bij de Dienst Vreemdelingenzaken zullen aanmelden. Daarom vragen wij u in het kader van uw nieuwe bevoegdheden om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te willen treffen om de wettelijke doelstellingen inzake asielaanvragen te bereiken. Dit houdt de heropenstelling van opvangplaatsen in de onthaalcentra in, alsook een versterking van het personeel in alle betrokken diensten.

In afwachting vragen wij u om de nodige maatregelen te treffen zodat elke asielaanvrager op zijn minst een bewijs van aanmeldingspoging tot asielaanvraag ontvangt, zelfs bij onmogelijkheid er toegang tot te zullen krijgen.

Wij dringen ook aan op een tijdelijke noodopvang in afwachting van opvang in het reguliere onthaalcircuit.

Tenslotte, Mevrouw de Minister, houden wij ons volledig ter uwer beschikking en stellen voor om, indien U dit wenselijk vindt, een bijeenkomst te plannen op uw kantoor, teneinde het contact te herstellen tussen de burgers en de Secretaris voor Asiel -en Migratie.

Wij kijken alvast uit naar de oplossingen, gestoeld op het  respect van de rechten van de mens, die uw diensten zullen uitwerken en danken u voor de aandacht die u aan ons schrijven zal hebben geschonken.

Inmiddels verblijven wij, Mevrouw de Minister, Geachte Mevrouw De Block, met respectvolle groeten.

Ondergetekenden:

BxlRefugees - Plateforme de Soutien aux Réfugiés

CIRÉ-asbl

Dokters van de Wereld

CNCD 11.11.11

VluchtelingenWerk Vlaanderen

Artsen zonder Grenzen

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753