België
Mensen onderweg of op de vlucht

Aantal transmigranten op consult in Zeebrugge gedaald met meer dan 80%

Dokters van de Wereld verzorgde in 2018 125 transmigranten in Zeebrugge. Dat komt neer op zo’n 10 consultaties per maand en een aanzienlijke daling in vergelijking met 2017: toen vonden 233 mensen de weg naar de zorgantenne van Dokters van de Wereld in de Pastorie van Pastoor Fernand Marechal.

Terwijl er in 2017 233 unieke personen langskwamen op de wekelijkse consultatie van Dokters van de Wereld in Zeebrugge, waren dat er in 2018 125”, vertelt Dr. Pierre Cybulski, vrijwillig arts en wekelijks op post sinds de zorgantenne in 2016 van start ging.

Dit cijfer staat in schril contrast met het recordaantal “7000 opgepakte migranten”, waarover West-Vlaams gouverneur Decaluwé op 14/01 berichtte. “Een mogelijke verklaring ligt bij het feit dat het aantal arrestaties (opnieuw) wordt verward met het aantal personen." vertelt Pierre Verbeeren, Directeur Dokters van de Wereld. "Intussen liet de gouverneur weten dat hij sprak over het aantal arrestaties, niet het aantal unieke personen. Ook de politie liet weten dat ze bij het oppakken van vluchtelingen vaak botst op dezelfde mensen, die vervolgens meerdere keren opgepakt en weer vrijgelaten worden. Door 7000 arrestaties automatisch voor te stellen als 7000 mensen wordt de indruk gewekt dat de provincie overspoeld wordt door migranten.

Het is onmogelijk in te schatten wat het exacte aantal bedraagt, maar van een stijging  is geen sprake.

Navraag bij de lokale vrijwilligers die de voedsel- en kledijbedeling organiseren (en een breder publiek zien dan enkel de migranten met gezondheidsproblemen) doet dan ook vermoeden dat het reëel aantal aanzienlijk lager ligt: “Wij zien op dagbasis tussen de 10 à 20 mensen in Zeebrugge: soms nieuwelingen maar evengoed mensen die hier al een eindje zijn. Het is onmogelijk in te schatten wat het exacte aantal bedraagt, maar van een stijging  is geen sprake.

We kunnen niet ontkomen aan het idee dat opnieuw de indruk wil gewekt worden dat West-Vlaanderen overspoeld wordt door migranten, terwijl de vrijwilligers en organisaties op het terrein met een totaal andere realiteit worden geconfronteerd.” besluit Verbeeren. “Deze problematiek is erg complex en moeilijk om te kwantifificeren. Maar laten we op zijn minst  correct omgaan met de cijfers die voorhanden zijn en de burgers op een correcte manier informeren.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753