Jemen
Mensen in noodsituaties

9 ngo’s doen een oproep: « stop de Waalse wapenverkoop- en export naar landen zoals Jemen die het internationale humanitaire recht niet respecteren. »

Naar aanleiding van de 7de verjaardag van het Waalse decreet over de wapenhandel roepen 9 ngo’s op om onmiddellijk een eind te maken aan de wapenverkoop en -export naar landen die het internationale humanitaire recht en de mensenrechten  systematisch schenden. « Het wordt tijd dat de Waalse regering ophoudt met het laten primeren van economische belangen boven het leven van de burgers.  Momenteel primeren economische belangen boven de naleving van internationale verplichtingen, zowel op Europees, federaal als regionaal niveau. Dit moet ophouden. »

Uit  onderzoek van #BelgianArms en Amnesty International bleek onlangs nog dat Waalse wapens en militaire uitrusting worden ingezet in de oorlog in Jemen, en hoogstwaarschijnlijk worden ingezet bij aanvallen tegen de burgerbevolking.  Concreet gaat het om door Saoedi-Arabië aangekochte wapens.

In augustus 2018 rapporteerde de Verenigde Naties   dat " er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat personen binnen de Jemenitische regering en de door  Saoedi-Arabië geleide coalitie aanvallen hebben uitgevoerd die in strijd zijn met de beginselen van onderscheid, proportionaliteit en voorzorg en dus als oorlogsmisdaden kunnen worden beschouwd".

Om te vermijden dat Wallonië medeplichtig is aan oorlogsmisdaden in Jemen, doen de NGO's  beroep op de toekomstige meerderheid van de Waalse regering met de oproep:

  • Onmiddellijk alle uitvoer van Waalse wapens en militair materieel naar de partijen in het conflict stop te zetten;
  • een parlementaire onderzoekscommissie bijeen te roepen om de wapenexport naar Saoedi-Arabië   te onderzoeken  
  • Herziening van het decreet van 21 juni 2012 op basis van de aanbevelingen die reeds door de ngo's werden geformuleerd;
  • de humanitaire en langetermijneffecten van deze wapens op de burgerbevolking van Jemen  te erkennen

De humanitaire situatie in Jemen is rampzalig. Met meer dan 24 miljoen mensen (waaronder 12 miljoen kinderen) die humanitaire hulp nodig hebben op een totale bevolking van 30 miljoen, beschouwen de Verenigde Naties dit conflict als "de ergste humanitaire crisis ter wereld". Sinds de start van de militaire interventie onder leiding van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten in 2015 is de menselijke tol extreem hoog: bijna 60.000 mensen zijn gedood, er zijn meer dan 3 miljoen intern ontheemden. Grote delen van het land hebben te kampen met voedselonzekerheid ,  meer dan 20 miljoen mensen lijden honger. Bovendien de helft van de zorgcentra en hospitalen niet langer operationeel.

De ondertekenende NGO's doen ook een beroep op de toekomstige meerderheid van de Waalse regering om :

  • de Adviescommissie uit te breiden met andere actoren zoals voorzien in het gemeenschappelijk standpunt van de EU en het decreet van 21 juni 2012
  • Versterking van de controlebevoegdheid van het Waals Parlement;
  • Meer transparantie en verslagen over de toekenning van wapenexportvergunningen, zoals dat ook in andere regio's (zoals Vlaanderen) en landen het geval is;
  • het voorzorgsbeginsel toepassen, dat de opschorting van wapenexport voorziet  naar   landen die ernstige schendingen begaan m.b.t. het internationaal humanitair recht , de internationale mensenrechtenwetgeving of andere criteria van het gemeenschappelijk standpunt van de EU  
  • Zo handelen dat België een voortrekkersrol speelt  in het tegenhouden van wapenhandel met landen die het internationaal humanitair recht of het internationaal recht inzake mensenrechten ernstig schenden;
  • Een actieve rol spelen in COARM het opvolgen van Waalse afgevaardigden die lid zijn van de subcommissie wapens

Daarnaast kondigen de 9 ngo's de oprichting aan van de « Walloon Arms Monitor », die de naleving van de Waalse  verplichtingen inzake wapenhandel zal controleren. De Walloon Arms Monintor bestaat uit ngo’s en leden van het middenveld die  onafhankelijk onderzoek zullen voeren naar het beleid en acties van de Waalse regering inzake wapenhandel.   

De 9 ngo’s :

Amnesty International (Franstalig)

CNCD-11.11.11

Dokters van de Wereld

Greenpeace België

Handicap International Belgique

Liga van de Rechten van de mens (Franstalig)

Oxfam Solidariteit

Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité

Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie

 

1212 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753