Schenkingen

EEN SCHENKING OM ONMIDDELlIJK ACTIE TE ONDERNEMEN

Bij een schenking geeft een persoon tijdens zijn leven onherroepelijk de rechten of het eigendom van onroerend goed aan een andere persoon of organisatie. Dokters van de Wereld kan de begunstigde van zo’n schenking zijn en dit op verschillende manieren.

NULTARIEF VOOR SCHENKEN EN NALATEN AAN GOEDE DOELEN IN VLAANDEREN VANAF 1 JULI 2021! 

In Vlaanderen werd sinds 1 juli 2021 het nultarief ingevoerd voor schenkingen en giften aan goede doelen. Een enorme steun voor de non-profit sector! Echter, ook de fiscale regeling rond duolegaten werd in Vlaanderen gewijzigd: deze techniek levert vanaf nu geen fiscaal voordeel meer op.

Meer informatie vindt u in dit artikel.

U kan dus tijdens uw leven toegang tot zorg verschaffen aan de meest kwetsbaren in België en in het buitenland, zonder er belastingen op te moeten betalen. De schenkingan vanaf 40€ geven zelfs recht op een forfaitaire belastingvermindering van 45% op het totaal van uw schenkingen.

Wat is een schenking?

Wat is een schenking?

 

Een schenking moet gebeuren tijdens uw leven en kan de vorm aannemen van een roerend of onroerend goed, geld, een handelsfonds, effecten, een vordering of elk ander voorwerp van waarde. Enkel bepaalde verenigingen die bevoegd zijn om legaten te ontvangen, zoals Dokters van de Wereld, kunnen hiervan genieten. Volgens de wet moet de schenking gebeuren bij authentieke akte voor een notaris, via een handgift of alsnog in de vorm van een indirecte schenking.

Drie soorten schenkingen

drie soorten schenkingen
authentieke akte voor een notaris

De schenking van onroerende goederen en/of de schenking mits beperking van vruchtgebruik ten voordele van de schenker moet verplicht het voorwerp uitmaken van een notariële akte. Deze notariële akte moet worden geregistreerd. De begunstigde moet de schenkingsrechten betalen, alsook de honoraria en onkosten van de notaris.

handgift

In het kader van een handgift worden de roerende goederen zonder formaliteit van de ene aan de andere gegeven. De goederen die hiervoor in aanmerking komen, zijn contant geld, juwelen, antiek, etc. Voor de handgiften geldt geen registratieplicht en zijn er bijgevolg geen schenkingsrechten verschuldigd. Als ze echter wel ter registratie worden aangeboden, zullen schenkingsrechten gevorderd worden.

indirecte schenking

Ook voor indirecte schenkingen via bankoverschrijving geldt geen registratieplicht en zijn er dus geen schenkingsrechten verschuldigd. Als ze echter wel ter registratie worden aangeboden, zullen schenkingsrechten gevorderd worden.

Hoe werkt dit?

Hoe VERDER?

In geval van schenking met notariële akte in het bijzijn van een notaris, wordt een schenkingsakte opgesteld door de notaris. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Dokters van de Wereld. Indien deze akte wordt goedgekeurd, wordt een definitieve akte opgesteld door de notaris.

 

Meer informatie

 

Contact

Wenst u meer informatie?

Neem contact op met Camille indien u meer informatie wenst over schekingen.
Ze beantwoordt met plezier en in alle discretie uw vragen.

Telefonisch : 02 225 43 62

Email :
legaten@doktersvandewereld.be

 

Camille

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11VEF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753