Nultarief voor schenken en nalaten aan goede doelen in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021!

In Vlaanderen zullen met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenk- en erfbelastingen voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%. Echter, ook de fiscale regeling rond duo-legaten zal in Vlaanderen wijzigen: deze techniek zal geen fiscaal voordeel meer opleveren voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021.

Opgelet, voor Brussel en Wallonië blijven de tarieven en de fiscale regelgeving rond duo-legaten ongewijzigd.

Concreet betekent dit dat indien u in Vlaanderen woont en een goed doel opneemt in uw testament, het goed doel vanaf 1 juli 2021 geen erfbelasting meer zal moeten betalen. Dokters van de Wereld is zeer blij met deze nieuwe maatregel die een extra aanmoediging is voor de non-profit sector.

Wat het duo-legaat betreft, blijft het wel mogelijk om deze in uw testament op te nemen, maar zal het niet meer mogelijk zijn om daarmee de erfbelasting voor uw andere begunstigden te drukken. Heeft u een duo-legaat in uw testament opgenomen en overlijdt u na 1 juli 2021? Dan bestaat het risico dat de goede doelen zoveel erfbelasting moeten betalen dat ze er niets aan overhouden en de erfenis zullen verwerpen. Het is best mogelijk dat het testament, bij een overlijden na 1 juli 2021, niet de uitwerking krijgt die u voor ogen had. 

Wanneer het decreet effectief gestemd zal zijn, raden wij dus sterk aan om uw duo-legaat te laten nakijken en indien nodig aan te passen. In sommige gevallen zal uw duo-legaat nog uitvoerbaar zijn, in andere gevallen niet. Dit moet geval per geval worden afgetoetst. 

Al de voorgestelde wijzigingen dienen echter nog te worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Indien u woonachtig bent in Vlaanderen en in het verleden een duo-legaat hebt opgemaakt, hoeft u op dit ogenblik dus nog niets te ondernemen. Reeds opgemaakte duo-legaten blijven sowieso uitvoerbaar tot 1 juli 2021. En ook nà 1 juli 2021 kan u uw testament met duo-legaat nog aanpassen.

Wij houden u op de hoogte van de stand van zaken en staan klaar om zowel nu, maar zeker ook nà het effectief in werking treden van deze wetswijziging, gratis advies te verstrekken en samen met u naar een gepaste oplossing te zoeken. Neem hiervoor contact op met, Camille Danneels, onze verantwoordelijke legaten en testamenten.

Interesse? neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie? Neem contact op met onze verantwoordelijke legaten en testamenten.

Telefonisch : 02 225 43 62

Email :
legaten@doktersvandewereld.be

Camille Danneels

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753