Reach Out project

Vluchtelingen, verzoekers om internationale bescherming en personen zonder wettig verblijf lopen het risico om getroffen te worden door gendergerelateerd geweld en hiervan gevolgen op korte en lange termijn te ondervinden. Met het internationale REACH OUT project wil Dokters van de Wereld de toegang tot noodzakelijke hulpverlening verbeteren voor vluchtelingen, verzoekers om internationale bescherming en personen zonder wettig verblijf die in aanraking zijn gekomen met gendergerelateerd geweld

 

Wat is gendergerelateerd geweld?

Gendergerelateerd geweld (GGG) is een overkoepelende term voor elke schadelijke daad die tegen de wil van een persoon wordt gepleegd en die gebaseerd is op de sociaal toegeschreven verschillen tussen mannen en vrouwen (gender). Het omvat handelingen die fysieke, seksuele of mentale schade veroorzaken, het dreigen met dergelijke daden, dwang en andere vrijheidsberovingen. Deze daden kunnen zowel in het openbaar als in de privésfeer plaatsvinden.

 

Gendergerelateerd geweld, vluchtelingen, verzoekers om internationale bescherming en personen zonder wettig verblijf

Gewapende conflicten en ontheemding verergeren GGG als gevolg van verdere versterking van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, het uiteenvallen van samenlevingen, het ontbreken van wettelijke kaders en onzekerheid over de mogelijkheden om in levensonderhoud te voorzien. Deze factoren maken personen kwetsbaarder voor GGG tijdens alle stadia van de migratie: vóór vertrek, tijdens de doorreis en/of in het onthaalland.

Gevolgen van GGG kunnen zich manifesteren op lichamelijk, emotioneel, seksueel en/of reproductief vlak. Angst voor stigmatisering of voor ongevoelige en beschuldigende attitudes van o.a. zorgverleners, politieagenten en tolken, vrees om uit het land te worden gezet, communicatiemoeilijkheden, schaamte, culturele en sociale verschillen en het niet of onvoldoende kennis hebben over hun rechten en de werking van het gezondheidssysteem in het onthaalland kunnen ervoor zorgen dat overlevenden van GGG geen hulp zoeken.

 

REACH OUT project

Vluchtelingen, verzoekers om internationale bescherming en personen zonder wettig verblijf worden in het algemeen vaak bestempeld als een ‘moeilijk te bereiken populatie’ waardoor de diversiteit op vlak van leeftijd, genderidentiteit, etniciteit/ras, nationaliteit, taal, seksuele geaardheid, religie, cultuur en vaardigheden wordt genegeerd. Om deze heterogene populatie die extra kwetsbaar is voor GGG te ondersteunen, startte Dokters van de Wereld in december 2019 met het REACH OUT project in Antwerpen. Dit project heeft als doel de toegang tot de noodzakelijke hulpverlening te verbeteren voor vluchtelingen, verzoekers om internationale bescherming en personen zonder wettig verblijf die één of meerdere vormen van GGG hebben ervaren. Het project is gefinancierd door de Europese Unie vanuit het Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) 2014 – 2020 en wordt gelijktijdig uitgewerkt door Dokters van de Wereld in Nederland en Duitsland en door het Rode Kruis in Servië.

 

Acties

Om het doel van het REACH OUT project te verwezenlijken, gaat Dokters van de Wereld verschillende activiteiten organiseren in Antwerpen, waaronder:

  • Rondetafelgesprekken met stakeholders om de coördinatie tussen de verschillende organisaties en netwerken verder te versterken en bestaande protocollen te optimaliseren.
  • Informatieworkshops voor vluchtelingen, verzoekers om internationale bescherming en personen zonder wettig verblijf om hen onder andere te voorzien van informatie over over hun rechten, GGG en de passende diensten waarop ze beroep kunnen doen.
  • Vormingen voor interculturele bemiddelaars en medewerkers van betrokken Antwerpse organisaties om hen te informeren over de effectieve, cultuur-sensitieve en holistische werkwijzen om overlevenden van GGG te identificeren en te begeleiden.
  • Pleitbezorgingsacties gericht tot een breder publiek, om meer aandacht en steun te vragen voor vluchtelingen, verzoekers om internationale bescherming en personen zonder wettig verblijf die GGG hebben ervaren.

 

Verwachte resultaten
  • Verbeterde informatievoorziening voor vluchtelingen, verzoekers om internationale bescherming en personen zonder wettig verblijf omtrent hun rechten en toegang tot zorg.
  • Versterkte coördinatie en een persoonlijker contact tussen de betrokken Antwerpse organisaties.
  • Verbeterde protocollen en richtlijnen ter bestrijding, voorkoming en ondersteuning van vluchtelingen, verzoekers om internationale bescherming en personen zonder wettig verblijf die GGG hebben ervaren.

 

Project nummer: 856864

 

Logos Reach out

EU project

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753