Mensen aan de rand van de samenleving

SEHATY, maatschappelijke middenveldorganisatie ter verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg

Tunesië

500.000
mensen bereikt met een bewustmakingscampagne over de drie thema's van het project
430
vertegenwoordigers van instellingen geraadpleegd over prioriteiten op het gebied van primaire gezondheidszorg in de 24 gouvernementen
12
partners technisch en financieel ondersteund voor in totaal 627.000 euro

De situatie


De Situatie

De meest kwetsbare bevolkingsgroepen hebben het moeilijk om toegang te krijgen tot kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg. Een kernprobleem is dat ze te weinig kennis hebben over hun rechten en verantwoordelijkheden. Dokters van de Wereld werkt samen met haar lokale partners om de toegang tot goede eerstelijnsgezondheidszorg te verbeteren en om krachtig te pleiten voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

 

Wat wij doen

In het SEHATY-project, Arabisch voor 'mijn gezondheid', staat het recht op gezondheid centraal.

Sehaty is een partnerschaps- en advocacy-project dat zich richt op de drie centrale thema's in het mandaat van Dokters van de Wereld: seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning (MHPSS) en inclusiviteit op het gebied van leeftijd, geslacht en handicap met een intersectionele, op kwetsbaarheid gebaseerde aanpak.

75,9 jaar
levensverwachting
81 jaar in België
0,689
menselijke ontwikkelingsindex
0,896 in België
97e
op de wereldranglijst
van de 191 landen

Wat wij doen

Voorlichting, bewustmaking en gezondheidsbevordering

Sehaty werkt samen met een netwerk van partners om de gezondheid op scholen en in gemeenschappen te bevorderen. Vooral seksuele en reproductieve gezondheid en de rechten en geestelijke gezondheid van adolescenten en jongeren zijn daarbij belangrijke focuspunten.

Getuigenissen geven een stem aan jongeren in kwetsbare situaties die problemen ondervinden bij de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. We laten jongeren die zich van hun familie hebben losgemaakt, die gehandicapt zijn, die economisch onzeker zijn, die op het platteland wonen of die drugsgebruikers of ex-gedetineerden zijn, getuigen over de drempels waarover zij struikelen op hun zoektocht naar kwalitatieve gezondheidszorg.

 

Technische en financiële steun voor het maatschappelijke middenveld

Het project financiert en ondersteunt 12 Tunesische verenigingen. Deze verenigingen doen aan preventie en gezondheidsbevordering voor mensen in kwetsbare situaties die hindernissen tegenkomen bij de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en tot eerstelijnszorg. We zullen deze projecten 12 maanden lang in heel Tunesië uitvoeren.

Het doel van het project is de actoren in de gezondheidssector (verenigingen, gezondheidswerkers en instellingen) in een netwerk samen te brengen en de middelen te geven om samen acties uit te voeren om de kwaliteit en toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg te verbeteren.

Netwerk van partners

Het collectief NEJYA (advocacy-groep in de plattelandsregio van Sidi Bouzid) zet het werk ter bestrijding van gendergerelateerd geweld dat in de eerste fase begon voort.

We ondersteunen ook andere netwerken en collectieven in het kader van gezondheids- of advocacy-acties.

 

Praktijkgemeenschappen in gezondheidszorg installeren

We zetten al drie praktijkgemeenschappen op om gezondheidswerkers informatie te laten uitwisselen over de praktische zorg voor mensen in kwetsbare situaties.

Eén praktijkgemeenschap houdt zich bezig met gegevensverzameling over onder andere gendergerelateerd geweld in centra voor gezinsplanning, de tweede richt zich op de zorg voor overlevenden van geweld en de derde gemeenschap, die professionals uit de geestelijke gezondheidszorg samenbrengt, discussieert over klinische benaderingen van de zorg voor mensen in kwetsbare situaties.

 

De belangen van vrouwen in ongewenste zwangerschappen behartigen

De kern van het Sehaty-project voor toegang tot veilige abortus in Tunesië houdt in dat we krachtig pleiten voor de preventie en kwalitatieve aanpak van ongewenste zwangerschappen.

Help mee

Geef mee

Ik doe een gift

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld
Zij steunen ons

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11VEF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753