Mensen in noodsituaties

Mens en dier wapenen tegen (klimaat)crisissen in Ingall en Tillabéri

Niger

60%
van de gekende infectieziekten bij de mens wordt overgedragen door dieren (hondsdolheid, gekkekoeienziekte, westnijlkoorts,...)
987
miljoen kansarmen zijn afhankelijk van hun veestapel om in hun levensonderhoud te voorzien en leven onder de armoedegrens
80%
van de Nigeriaanse bevolking leeft van de landbouw

Context


Waarom dit project

In 2018 verslechterde de veiligheidssituatie in Niger aanzienlijk, met name in de grensgebieden met Burkina Faso, Mali en Nigeria. De regio Tillabéry is het doelwit geweest van verschillende aanvallen van gewapende groepen, die leidden tot de verplaatsing van honderden mensen van de Malinese grens naar de stad Tillabery en de gemeente Sakoira. Deze ontheemden bevinden zich in een situatie van totale ontreddering omdat ze alles (vee, voedsel, kleding, ...) hebben moeten achterlaten.

Bovendien wordt de regio steeds vaker geconfronteerd met toenemende droogte, overstromingen en epidemieën die het vee en boerderijen helemaal hebben verwoest. Vaak raakten de boeren zelf ook geïnfecteerd en verspreiden ziektes  zich over de hele bevolking, met desastreuze gevolgen.

61,9
levensverwachting
0,353
menselijke ontwikkelingsindex
187
plaats op de wereldranglijst
Een groepje Nigeriaanse vrouwen en kinderen rusten uit op een kleurrijk deken. Een geïmproviseerde houten constructie moet hen van de zon en verzengende hitte beschermen.

Acties

wat doen we

dier en mens: het concept One Health

Samen met Dierenartsen Zonder Grenzen wil Dokters van de Wereld deze situatie het hoofd bieden en de bevolking een kans geven om de dreiging van conflict,  natuur- en klimaatcrisissen heelhuids te overleven. Daarom werd het concept ‘One Health’ in het leven geroepen, een project dat de gezondheid van mens en dier als één geheel aanpakt en rekening houdt met de leefomgeving van beide.

Het doel? De Nigeriaanse bevolking beter wapenen tegen de desastreuze gevolgen van dit soort natuurrampen, met vaak conflict op de achtergrond.

Samen met Dierenartsen Zonder Grenzen biedt Dokters van de Wereld de bevolking mee het hoofd aan deze conflicten, natuur- en klimaatcrisissen door niet enkel zorg aan te bieden aan de mensen maar ook aan de dieren. 

Zo sensibiliseren en informeren we de boeren via radiocampagnes, reizende bioscopen en simulatieoefeningen bij (natuur)rampen.

Afgelopen jaar verzorgden we samen 11.740 dieren & ondersteunden we 13 verschillende zorgstructuren, waarbij ondermeer 3481 kinderen werden gevaccineerd.

Daarnaast worden ook op bestuursniveau inspanningen geleverd. Zo zorgen we voor een betere coördinatie tussen lokale partners, vlotte planning en brengen we de risico’s en obstakels in kaart.

Help mee

Geef mee

Doe een gift en zorg er mee voor dat mens en dier in Ingall en Tillaberi beter gewapend zijn tegen crisissen.

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld
Zij steunen ons

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753