Mensen in noodsituaties

Mens en dier wapenen tegen (klimaat)crisissen in Ingall en Tillabéri

Niger

60%
van de gekende infectieziekten bij de mens wordt overgedragen door dieren (hondsdolheid, gekkekoeienziekte, westnijlkoorts,...)
987
miljoen kansarmen zijn afhankelijk van hun veestapel om in hun levensonderhoud te voorzien en leven onder de armoedegrens
80%
van de Nigeriaanse bevolking leeft van de landbouw

Context


Waarom dit project

 

De weersomstandigheden in Niger bemoeilijken het dagelijkse leven van de plattelandsbewoners. Ze zijn grotendeels afhankelijk van landbouw die steeds vaker kreunt onder toenemende droogte, overstromingen en epidemieën.

De laatste jaren wordt Afrika, vooral in het Oosten, getroffen door verschillende epidemieën die het vee en boerderijen helemaal hebben verwoest. Vaak raakten de boeren zelf ook geïnfecteerd en verspreidde het zich over de hele bevolking, met desastreuze gevolgen.

61,9
levensverwachting
0,353
menselijke ontwikkelingsindex
187
plaats op de wereldranglijst
Een groepje Nigeriaanse vrouwen en kinderen rusten uit op een kleurrijk deken. Een geïmproviseerde houten constructie moet hen van de zon en verzengende hitte beschermen.

Acties

wat doen we

dier en mens: het concept One Health

Samen met Dierenartsen Zonder Grenzen wil Dokters van de Wereld deze situatie het hoofd bieden en de bevolking een kans geven om de dreiging van natuur- en klimaatcrisissen heelhuids te overleven. Daarom werd het concept ‘One Health’ in het leven geroepen, een project dat de gezondheid van mens en dier als één geheel aanpakt en rekening houdt met de leefomgeving van beide.

Het doel? De Nigeriaanse bevolking beter wapenen tegen de desastreuze gevolgen van dit soort natuurrampen.

Zo sensibiliseren en informeren we de boeren via radiocampagnes, reizende bioscopen en simulatieoefeningen.

Daarnaast worden ook de bestaande zorgstructuren, voor zowel dier als mens, beter uitgerust om aan dit soort crisissen het hoofd te bieden, op vlak van voorraadbeheer, logistiek en personeel.

Tot slot worden ook op bestuursniveau inspanningen geleverd. Zo zorgen we voor een betere coördinatie tussen lokale partners, vlotte planning en brengen we de risico’s en obstakels in kaart.

Help mee

Geef mee

Doe een gift en zorg er mee voor dat mens en dier in Ingall en Tillaberi beter gewapend zijn tegen crisissen.

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld
Zij steunen ons

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753