Mensen onderweg of op de vlucht

Multidisciplinaire zorgverlening aan asielzoekers in Kroatië

Kroatië

3.076
medische consulten
380
begeleidingen voor overleg met specialisten, medische onderzoeken en/of vaccinatie
665
psychologische consultaties

Context


CONTEXT

 

Kroatië is een belangrijk aankomst- en doorreisland voor mensen onderweg op de Balkanroute.

In de loop van 2021 en 2022 steeg het aantal asielzoekers in het land aanzienlijk. Dat kwam vooral door de Afghaanse crisis in de nazomer van 2021 en de Russische invasie in het voorjaar van 2022. In totaal kende Kroatië in 2022 400% meer asielaanvragen in vergelijking met het jaar daarvoor. Daarbovenop kwamen 22.000 Oekraïnse vluchtelingen aan in Kroatië.

In Kroatië leven momenteel zo’n 750 asielzoekers in het grootste asielcentrum in Zagreb. Het is op die plek dat Dokters van de Wereld actief is met een breed spectrum aan zorg.  Een aanzienlijk deel van de bewoners in de centra is trouwens kwetsbaar: zo bestaat 40% van de bewoners uit kinderen, begeleidden we in 2022 101 zwangere vrouwen en zien we regelmatig mensen met een handicap.  Sinds 2022 observeren we bovendien nieuwe nationaliteiten, zoals Russen, Cubanen en Burundezen.

78,87 jaar
gemiddelde levensverwachting
81 jaar in België
0.858
menselijke ontwikkelingsindex
0,896 in België
53e
op de wereldranglijst
van de 191 landen
Kroatië - Dokters van de Wereld

Onze Acties

Onze acties

 

Ons team van huisartsen, een verpleegkundige, psychologen, een psychiater, maatschappelijk werkers en culturele bemiddelaars bieden medische, psychologische en sociale zorg aan de bewoners van de opvangcentra. Als we zien dat sommige van onze patiënten nood hebben aan gespecialiseerde zorg, begeleiden we hen naar zorgcentra of het ziekenhuis. In beide opvangcentra blijven we verantwoordelijk voor de COVID-19 respons: we monitoren de situatie, testen symptomatische patiënten en stimuleren vaccinatie.

Ten slotte moedigen we nieuwe mama’s en papa’s aan om hun kinderen te laten vaccineren en begeleiden we hen hierbij.

Help mee

Geef mee

Doe een gift en help asielzoekers gestrand in Kroatië aan meer toegang tot zorg

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld
Zij steunen ons

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753