Migratie

Humanitaire Hub

Brussel

348-512
opnames per dag in het dagcentrum van de Hub
122.726
bezoeken aan de Hub
3.163
medische consultaties 

Context

 

CONTEXT

 

De humanitaire hub werd in 2017 door een groep humanitaire organisaties opgericht om hulp te bieden aan migranten op doorreis naar Groot-Brittanië. In onze Hub kunnen zij sindsdien terecht voor 12 verschillende diensten waaronder douches, voedsel, kledij, juridische begeleiding of herstel van familiebanden. Er is ook een uitgebreide medische werking, waar Dokters van de Wereld verantwoordelijk voor is. Vorig jaar verleenden onze vrijwillige medische teams zo meer dan 3000 consultaties. 

Initieel richtte de Humanitaire hub zich op migranten op doorreis. Intussen helpen we  meer dan twee jaar ook de duizenden asielzoekende mensen die door de Belgische Staat en Fedasil de straat op of in kraakpanden worden geduwd. Samen met onze partners voeren we zo al twee jaar overheidstaken uit waar de Belgische Staat bewust aan verzaakt: 60% van onze patiënten zijn mensen die door Fedasil met een kluitje in het riet werden gestuurd. Die realiteit zorgt voor een saturatie, niet enkel in de Hub en in de daklozencentra, maar ook bij onze patiënten, de medewerkers en vrijwilligers op het terrein. We blijven de Belgische Staat aanklagen voor hun wanbeheer en blijven paraat staan voor pas aangekomen asielzoekende mannen, vrouwen en kinderen.  

Humanitaire Hub in Brussel

Wat wij doen

Veel van die in de steek gelaten mensen, kwamen terecht in de Humanitaire Hub.  Deze humanitaire safe space was bij haar ontstaan sinds 2017 opgericht om hulp te bieden aan migranten op doorreis.  Intussen helpen we er ook duizenden asielzoekende mensen die door de Belgische staat in de steek werden gelaten.

In de Humanitaire Hub kunnen zij rekenen op heel wat hulp zoals voedsel, kledij, juridische begeleiding of herstel van familiebanden.  Er is ook een uitgebreide medische werking, waar Dokters van de Wereld verantwoordelijk voor is.   We zorgen ervoor dat de bezoekers van de hub de medische zorg krijgen waar ze nood aan hebben en werken mee aan hun toegang tot het zorgsysteem.  Vorig jaar verleenden onze vrijwillige medische teams zo bijna 3000 consultaties.

Help mee

Help mee

Doe een gift

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753