348-512
opnames per dag in het dagcentrum van de Hub
357
middagmaaltijden, 7 dagen op 7
465
avondmaaltijden, 7 dagen op 7

Context

 

CONTEXT

 

De perceptie tegenover vluchtelingen was in 2022 paradoxaal: terwijl Europa en ons land zich massaal mobiliseerde voor de opvang van Oekraïense asielzoekers, verliep het onthaal van andere nationaliteiten in ons land heel anders. Duizenden asielzoekers kregen geen enkele vorm van opvang en belandden op straat of in kraakpanden.  Deze opvangcrisis mondde uit in 6000 veroordelingen van de Belgische staat wegens het schenden van de basisrechten van mensen die internationale bescherming zochten in ons land.   

Humanitaire Hub in Brussel

Wat wij doen

Veel van die in de steek gelaten mensen, kwamen terecht in de Humanitaire Hub.  Deze humanitaire safe space was bij haar ontstaan vijf jaar geleden opgericht om hulp te bieden aan migranten op doorreis.  Intussen helpen we er ook duizenden asielzoekende mensen die door de Belgische staat in de steek werden gelaten.

In de Humanitaire Hub kunnen zij rekenen op heel wat hulp zoals voedsel, kledij, juridische begeleiding of herstel van familiebanden.  Er is ook een uitgebreide medische werking, waar Dokters van de Wereld verantwoordelijk voor is.   We zorgen ervoor dat de bezoekers van de hub de medische zorg krijgen waar ze nood aan hebben en werken mee aan hun toegang tot het zorgsysteem.  Vorig jaar verleenden onze vrijwillige medische teams zo bijna 3000 consultaties.

Help mee

Help mee

Doe een gift

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753